• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  60 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

El “Curs de complements de formació per titulats en Arquitectura Tècnica per a l’obtenció del grau en Enginyeria d’Edificació”, garanteix els nivells de rigor i qualitat formativa que s’exigeix a La Salle - Universitat Ramon Llull i estan dirigits als Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l’obtenció d’ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de graduat en Enginyeria d’Edificació.

Els continguts del Curs s’han definit en base a la Memòria del nou grau d’Enginyeria d’Edificació aprovada oficialment per ANECA, el Consell d’Universitats i la Direcció General d’Universitats.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Dirigido

Dirigit a Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l´obtenció d´ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació.

Objetivos

D´acord amb la "" ORDRE ECI/3855/2007 "", de 27 de desembre, el Graduat en Enginyeria d´Edificació podrà:

Dirigir l´execució material de les obres d´edificació.
Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions.
Elaborar els projectes tècnics.
Gestionar les noves tecnologies edificatòries.
Dirigir i gestionar l´ús, conservació i manteniment dels edificis.
Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials.
Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.
Fonamentalment : gestionar el procés constructiu de forma integral incloent projecte, industrials, procés productiu, qualitat i seguretat, economia, aspectes legals i administratius i manteniment i explotació.

Els Graduats en Enginyeria d´Edificació podran desenvolupar la seva activitat en despatxos professionals, en empreses promotores, Project Manager, en empreses constructores o industrials del sector, en administracions públiques, ensenyament, etc.

Programa

Apartat 1
Legislació i normativa
Empresa: agents del procés constructiu
detalls constructius
Dret i Administració de la Construcció
Gestió de Projectes

Apartat 2
Química i Geologia
Sostenibilitat i Energies Renovables
Informàtica III
Idioma Modern

Apartat 3
pràctiques Externes

Apartat 4
Projecte final de grau

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...