• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  60 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El “Curs de complements de formació per titulats en Arquitectura Tècnica per a l’obtenció del grau en Enginyeria d’Edificació”, garanteix els nivells de rigor i qualitat formativa que s’exigeix a La Salle - Universitat Ramon Llull i estan dirigits als Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l’obtenció d’ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de graduat en Enginyeria d’Edificació.

  Els continguts del Curs s’han definit en base a la Memòria del nou grau d’Enginyeria d’Edificació aprovada oficialment per ANECA, el Consell d’Universitats i la Direcció General d’Universitats.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

  Dirigido

  Dirigit a Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l´obtenció d´ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació.

  Objetivos

  D´acord amb la "" ORDRE ECI/3855/2007 "", de 27 de desembre, el Graduat en Enginyeria d´Edificació podrà:

  Dirigir l´execució material de les obres d´edificació.
  Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
  Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions.
  Elaborar els projectes tècnics.
  Gestionar les noves tecnologies edificatòries.
  Dirigir i gestionar l´ús, conservació i manteniment dels edificis.
  Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials.
  Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.
  Fonamentalment : gestionar el procés constructiu de forma integral incloent projecte, industrials, procés productiu, qualitat i seguretat, economia, aspectes legals i administratius i manteniment i explotació.

  Els Graduats en Enginyeria d´Edificació podran desenvolupar la seva activitat en despatxos professionals, en empreses promotores, Project Manager, en empreses constructores o industrials del sector, en administracions públiques, ensenyament, etc.

  Programa

  Apartat 1
  Legislació i normativa
  Empresa: agents del procés constructiu
  detalls constructius
  Dret i Administració de la Construcció
  Gestió de Projectes

  Apartat 2
  Química i Geologia
  Sostenibilitat i Energies Renovables
  Informàtica III
  Idioma Modern

  Apartat 3
  pràctiques Externes

  Apartat 4
  Projecte final de grau

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...