• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2019
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  100 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l´obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s´adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d´experiència (data d´obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica.

Els continguts del Curs s´han definit en base a la Memòria del nou Grau d´Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d´Universitats.

Requisitos

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d’Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Objetivos

El títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull segueix les recomanacions establertes pel Consejo de Universidades en la sessió de 4 de desembre de 2008 respecte a determinats apartats de l´annex I del Real decreto 1393/2007, de 29 d´octubre pel que s´estableix l´ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatiu a la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials de la professió d´Enginyer Informàtic.


Els objectius que s’aconsegueixen amb aquest títol són:

Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l´explotació de sistemes informàtics.
Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.
Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l´activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l’àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.

Programa

Apartat 1
Desenvolupament del programari
Intel·ligència Artificial
Llenguatges de programació
Senyals i xarxes

Apartat 2
Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
Direcció i coordinació de projectes empresarials
Creació d´empreses i responsabilitat social

Apartat 3
Pràctiques externes

Apartat 4 de
Treball de fi de Grau

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...