• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  329 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

La Salle Campus Barcelona t’ofereix 5 dobles titulacions en l’àmbit de l’Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

El disseny d’aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. Aquesta enginyeria incideix en tots els aspectes de la gestió i la configuració de sistemes informàtics, així com en el desenvolupament d´aplicacions i la interconnexió de diferents plataformes, reforçant els continguts relatius a l´administració i arquitectura dels sistemes informàtics i d’informació.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

Objetivos

Dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses.

Treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs on line, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Aplicar els coneixements en qualsevol tipus de sector: mèdic, pel col·lectiu discapacitat, esportiu, cultural, educatiu, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica, artístic, entreteniment o consultoria estratègica, entre molts d’altres.

Formar a caps de projecte que coneix quin és el “material interactiu” que cal utilitzar de cara a dissenyar solucions operatives basades en diferents disciplines per a resoldre problemes complexes.

Programa

Primer curs
Business and engineering
Àlgebra
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Disseny i usabilitat I
Introducció als ordinadors

Segon curs
Value chain and financial economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Xarxes d´àrea local
Sistemes digitals i microprocessadors
Projectes de programació
Programació avançada i estructura de dades
Llenguatge Audiovisual

Tercer curs
Project management
Organizational management
Projectes web
Sistemes operatius
Tecnologies en perifèrics
Interconnexió xarxes dades
Projectes client/Servidor
Sistemes basats en el coneixement
Sistemes operatius avançats
Llenguatges de programació
Administració i disseny de sistemes
Animació I
Fotografia digital
Història audiovisual

Quart curs
Entrepreneurship and innovation
Corporate social responsibility
Gràfics I
Tendències tecnològiques
Metodología del software
Mineria de dades
Projectes en arquitectura distribuïda
Arquitectura de computadors
Avenços en informàtica
TV digital I
Producció multimèdia I
Dramatúrgia Audiovisual
Pràctiques externes
Treball final de grau Informàtica

Cinquè curs
Processament digital de la imatge
Programació hipermèdia
Simulació Física
Realitat virtual
Gràfics II
Processament d´àudio i parla
Televisió interactiva
Animació II
Producció multimèdia II
Edició musical
Videojocs
Treball final de grau Multimèdia

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...