• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  329 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  La Salle Campus Barcelona t’ofereix 5 dobles titulacions en l’àmbit de l’Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

  El disseny d’aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

  La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. Aquesta enginyeria incideix en tots els aspectes de la gestió i la configuració de sistemes informàtics, així com en el desenvolupament d´aplicacions i la interconnexió de diferents plataformes, reforçant els continguts relatius a l´administració i arquitectura dels sistemes informàtics i d’informació.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

  Objetivos

  Dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses.

  Treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs on line, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

  Aplicar els coneixements en qualsevol tipus de sector: mèdic, pel col·lectiu discapacitat, esportiu, cultural, educatiu, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica, artístic, entreteniment o consultoria estratègica, entre molts d’altres.

  Formar a caps de projecte que coneix quin és el “material interactiu” que cal utilitzar de cara a dissenyar solucions operatives basades en diferents disciplines per a resoldre problemes complexes.

  Programa

  Primer curs
  Business and engineering
  Àlgebra
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica
  Disseny i usabilitat I
  Introducció als ordinadors

  Segon curs
  Value chain and financial economics
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Senyals i sistemes de transmissió
  Disseny i programació orientats a objectes
  Xarxes d´àrea local
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Projectes de programació
  Programació avançada i estructura de dades
  Llenguatge Audiovisual

  Tercer curs
  Project management
  Organizational management
  Projectes web
  Sistemes operatius
  Tecnologies en perifèrics
  Interconnexió xarxes dades
  Projectes client/Servidor
  Sistemes basats en el coneixement
  Sistemes operatius avançats
  Llenguatges de programació
  Administració i disseny de sistemes
  Animació I
  Fotografia digital
  Història audiovisual

  Quart curs
  Entrepreneurship and innovation
  Corporate social responsibility
  Gràfics I
  Tendències tecnològiques
  Metodología del software
  Mineria de dades
  Projectes en arquitectura distribuïda
  Arquitectura de computadors
  Avenços en informàtica
  TV digital I
  Producció multimèdia I
  Dramatúrgia Audiovisual
  Pràctiques externes
  Treball final de grau Informàtica

  Cinquè curs
  Processament digital de la imatge
  Programació hipermèdia
  Simulació Física
  Realitat virtual
  Gràfics II
  Processament d´àudio i parla
  Televisió interactiva
  Animació II
  Producció multimèdia II
  Edició musical
  Videojocs
  Treball final de grau Multimèdia

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...