La Salle - Ramón Llull - La Salle Campus Barcelona – Universidad Ramon Llull

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l´Organització de les TIC

La Salle - Ramón Llull - La Salle Campus Barcelona – Universidad Ramon Llull
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  327 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  La Salle Campus Barcelona t’ofereix 5 dobles titulacions en l’àmbit de l’Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

  El disseny d’aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

  L’electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per les comunicacions, el control i el tractament de la informació. A més a més, La Salle ofereix el primer i únic grau oficial en Tecnologia i Gestió de tota Espanya. Un grau oficial, innovador i emprenedor que prepara professionals que vulguin integrar les aventatges de les noves tecnologies a una gestió innovadora, en un context global i tecnològic d´Espanya.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  Objetivos

  Proporciona les eines que han conferit al disseny electrònic el prestigi assolit en l’actualitat, desenvolupant coneixements d’electrònica analògica i digital, de microprocessadors, d’electrotècnia, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d’instrumentació, de electromedicina i d’àrees comunes de telecomunicacions.

  Ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l´equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la recerca en laboratoris de R+D de les empreses.

  Forma enginyers amb capacitat per entendre les diferents àrees empresarials i les realitats del mercat, i per comprendre totes les parts que interactuen en el procés per a resoldre, de forma eficient, les necessitats reals de l’entorn empresarial i de la societat.
  Enginyers que combinen el seu coneixement en management amb el d’enginyeria per liderar projectes i equips d’especialistes.

  Programa

  Primer curs
  Business and engineering
  Àlgebra
  Càlcul
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica
  Disseny i usabilitat
  Introducció als ordinadors

  Segun curs
  Value chain and financial economics
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Senyals i sistemes de transmissió
  Disseny i programació orientats a objectes
  Electrònica analògica
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Física
  TV digital I
  Teoria de circuits
  Microeconomia
  Màrqueting

  Tercer curs
  Project management
  Organizational management
  Xarxes d´àrea local
  Processament digital del senyal
  Laboratori de mesures electròniques
  Sistemes operatius
  Tecnologies en perifèrics
  Propagació electromagnètica
  Tecnologies de radiofreqüència
  Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
  Electromedicina
  Sistemes electrònics configurables
  Control i robòtica
  Macroeconomia
  Desenvolupament de nous productes
  Mètodes i eines de decisió

  Quart curs
  Entrepreneurship and innovation
  Corporate social responsibility
  Tendències tecnològiques
  Interconnexió xarxes dades
  Mercat i serveis de telecomunicacions
  Compatibilitat electromagnètica
  Automàtica i domòtica
  Sensors
  Electrònica de potència
  Microelectrònica
  Distribució i Comercialització
  Comptabilitat
  Pràctiques externes
  Treball final de grau Electrònica

  Cinquè curs
  Producció de vídeo i àudio
  Producció multimèdia I
  Laboratori de Telemàtica
  Direcció de projectes
  Vendes
  Finances
  Sistemes d´informació
  Negoci internacional
  Empresa i tecnologia. Gestió del canvi
  Gestió de Màrqueting
  Estratègia de negocis
  Treball final de grau EOTIC

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...