Presentación

El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la Universitat de València té per objectiu proporcionar la formació bàsica aplicada a l’activitat física i a l’esport en les diverses manifestacions i el coneixement dels seus fonaments educatius, fi siològics, biomecànics, psicològics i socials.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països
amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats
amb PAU superades.

Programa

1r curs
Desenvolupament, Control i Aprenentatge Motor
Teoria i Història de l’Activitat Física i l’Esport
Estadística
Fisiologia Humana i de l’Exercici
Anatomia i Cinesiologia del Moviment Humà
Habilitat Motora
Sistemàtica del Moviment
Fonaments dels Esports Individuals. Gimnàstica
Fonaments dels Esports Col·lectius. Bàsquet
2n curs
Psicologia Social de l’Activitat Física i l’Esport
Sociologia
Educació del Moviment
El Joc Educatiu i la Iniciació Esportiva
Fonaments dels Esports Col·lectius. Futbol
Fonaments dels Esports Col·lectius. Handbol
Fonaments dels Esports Individuals. Atletisme
Fonaments de l’Expressió Corporal.
Introducció a la Investigació en Ciències
de l’Act. Fís. i l’Esport
Entrenament Esportiu: Preparació Física
3r curs
Metodologia de l’Ensenyament de les Activitats
Físiques i l’Esport
Planifi cació i Avaluació de les Activitats Físiques
i l’Esport
Entrenament Esportiu: Tècnica i Tàctica
Exercici Físic per a la Qualitat de Vida
Exercici Físic per a Placions
amb Necessitats Especials
Equipament i Instal·lacions Esportives
Gestió i Organització d’Entitats
i Esdeveniments Esportius
Fonaments dels Esports de Lluita. Judo
Fonaments dels Esports Individuals. Natació
Biomecànica de l’Activitat Física

Salidas profesionales

Aquesta titulació prepara professionals experts en planifi cació, organització i gestió esportiva que poden desenvolupar les seues tasques, tant en
àmbits estrictament esportius com en el camp del turisme, del temps lliure i de l’espectacle esportiu, bé en institucions públiques o en empreses privades.

Competencias

Aquests estudis persegueixen la formació inicial dels docents d’Educació Física en l’ensenyament secundari, la formació de professionals especialistes en l’activitat física per a la salut i la formació d’especialistes en l’entrenament esportiu d’iniciació i en el de l’alt rendiment.

Publicidad

Ver otros estudios de...