Este curso no está actualmente activo en nuestra Web

Presentación

El título de Grado de Enfermería está configurado para formar profesionales preparados para mejorar la calidad de vida y participación de las personas y contribuir a la optimización de los recursos socio-sanitarios.

El profesional de enfermería tiene en cuenta a la persona como un sujeto con unas necesidades físicas, psíquicas y sociales.

Las enfermeras y enfermeros son los expertos en la atención profesional y sus actuaciones están basadas en principios científicos, humanistas y éticos. Pueden llevar a término su tarea profesional allí donde haya personas, familias y/o comunidad, en situaciones tanto de salud como de enfermedad.

Dirigido

El perfil d’ingrés és el d’una persona que tingui capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, capacitat d’escolta, d’adaptació a l’entorn, responsabilitat i dedicació. Haurà de tenir disposició per la resolució de problemes i presa de decisions, disposició per l’autoaprenentatge i mostrar respecte front els valors i la cultura de les persones i ser capaç d’assumir responsabilitats i comprometre’s amb la salut i el benestar de les persones.

Objetivos

Els objectius generals del títol tenen que respondre a aquestes característiques professionals per la qual cosa, els estudiants en Infermeria, al finalitzar els seus estudis de Grau seran capaços de:

Demostrar que posseeixen i comprenen els coneixements amplis de la ciència infermera, així com coneixements de ciències de la salut, humanes i socials, per a donar resposta a les necessitats i expectatives de a salut.
2. Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en las matèries específiques en Infermeria per analitzar i donar respostes, fonamentades i sòlidament argumentades, a les situacions de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la comunitat en totes les etapes del cicle vital garantint la continuïtat dels serveis amb l’equip de salut.
3. Recollir i interpretar les dades procedents dels problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la comunitat.
4. Transmetre idees innovadores i solucions als problemes de salut/malaltia a través de la
investigació als professionals de l’àmbit de la salut.

Programa

1r.

1.
Estructura del Cos Humà
Funció del Cos Humà I
Psicologia General i Evolutiva
Pensament Infermer i Historia del Tenir Cura
Bioestadística

2.
Farmacologia
Funció del Cos Humà II
Nutrició
Comunicació i Noves Tecnologies de la Informació
Ciències Socials i Salut

2n.

1.
Deontologia i Marc Legal en Infermeria
Educació per a la Salut
Bases Metodològiques de la Infermeria
Infermeria de la Persona Adulta
Practicum I

2.
Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Ecologia i Salut
Atenció Primària i Salut Comunitària
Infermeria de l’Envelliment
Practicum II

3r.

Anual Practicum IV

1.
Infermeria de la Dona
Infermeria de la Infancia i Adolescència
Infermeria en Situacions Complexes
Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria

2.
Bases de Metodología Científica en Ciències de la Salut
Gestió i Qualitat dels Serveis en Infermeria
Practicum III

4t.
Anual Treball Final de Grau (TFG)
Practicum V

1.
Anglès en Ciències de la Salut

2. Menció en Acció Comunitària en Salut
Aspectes Psicosocials de la Dependència
Eines per a l’Acció Comunitària en Salut
Salut Internacional i Cooperació
Pràctiques Externes en Acció Comunitària en Salut

2. Menció en Infermeria en àmbits específics
Atenció en Infermeria en situacions crítiques
Atenció en Infermeria en Emergències Extrahospitalàries
Recursos d’Ajuda per a les Persones de Suport
Pràctiques Externes en Àmbits Específics

Competencias

Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat professional.

Cursos relacionados que SÍ están activos

Publicidad

Ver otros estudios de...