• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultat de Farmàcia.
  Valencia / València
  España
 • Duración:
  300 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español e Inglés
 • Titulación:
  Grado en Farmacia
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El grau en Farmàcia té per objectiu la formació de professionals experts en el medicament i en el seu impacte en la salut. La formació que s’adquireix inclou el coneixement dels medicaments i les substàncies utilitzades en la seua fabricació; la tecnologia farmacèutica i els assajos físics, químics,
  biològics i microbiològics dels medicaments; el metabolisme i els efectes dels medicaments, a més de la seua utilització i els requisits legals.

  Requisitos

  REQUISITS D’ACCÉS
  ¬ Batxillerat amb les PAU superades.
  ¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
  ¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
  ¬ Titulació universitària.
  ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
  ¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

  Programa

  1r curs Física
  Biologia General
  Estadística
  Anatomia Humana
  Química General
  Química Inorgànica
  Fisiologia Vegetal
  Botànica
  Física Química
  Documentació i Metodologia Científi ca
  Tècniques Instrumentals
  2n curs
  Fisiologia I
  Fisiologia II
  Bioquímica I
  Bioquímica II
  Immunologia
  Anàlisi Químic
  Micriologia
  Química Orgànica
  3r curs
  Biofarmàcia i Farmacocinètica
  Dietoteràpia
  Química Farmacèutica
  Farmacognòsia
  Nutrició i Bromatologia
  Fisiatologia
  Parasitologia
  Farmacologia I
  4t curs
  Anàlisi Micriològics i Parasitològics
  Toxicologia
  Legislació i Deontologia Farmacèutiques
  Farmacologia II
  Tecnologia Farmacèutica I
  Salut Pública
  Bioquímica Clínica i Hematologia
  Gestió i Planifi cació Farmacèutiques
  5è curs
  Tecnologia Farmacèutica II
  Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica
  18 crèdits en assignatures tatives
  Pràctiques externes

  Salidas profesionales

  El grau en Farmàcia per la Universitat de València habilita per desenvolupar la professió de farmacèutic/a, segons el que regula les normatives estatal i europea.

  Competencias

  La formació que proporciona aquest grau capacita per exercir la professió que inclou competències com a professional sanitari relacionades amb la producció, la conservació i la dispensació dels medicaments, la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública. Aquestes funcions es duen a terme en ofi cines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, en especialitats hospitalàries i no hospitalàries, en laboratoris d’anàlisi, en la gestió sanitària i en educació i investigació. A més les persones graduades en Farmàcia poden dur a terme activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...