Presentación

L’estudi de la història proporciona un coneixement crític del passat de la humanitat que permet comprendre el present. Així mateix, ontribueix a generar una estima pel passat i pel patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, a més de servir també al reconeixement de la diversitat de cultures i civilitzacions, cosa que fomenta el respecte pels valors i per les tradicions culturals foranes i pel desenvolupament de la consciència cívica. A més, aquesta carrera proporciona un coneixement bàsic dels mètodes, de les tècniques i dels instruments d’anàlisis propis de l’historiador i la historiadora.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

Programa

1r curs
Introducció a la Història
Història dels Orígens d’Eura
Història del Món Actual
Introducció a la Història de l’Art
Anàlisi i Interpretació de la Imatge
Història del Pensament
Retòrica
Geografi a
Introducció a la Història del País Valencià
Història d’Amèrica
2n curs
Prehistòria Universal Antiga
Prehistòria Universal Recent
Història Antiga Universal I
Història Antiga Universal II
La Formació d’Eura (segles V-XI)
L’expansió i la consolidació d’Eura (segles XI-XV)
Història Moderna Universal I
Història Moderna Universal II
Història Contemporània Universal I
Historia Contemporània Universal II
3r curs
Prehistòria de la Península Ibèrica
Història Antiga d’Espanya
La Península Ibèrica a l’Edat Mitjana (segles V-XV)
La Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana (segles XII-XV)
Història Moderna d’Espanya I
Història Moderna d’Espanya II
Història Contemporània d’Espanya I
Història Contemporània d’Espanya II
Metodologia i Historiografi a
Metodologia Arqueològica
4t curs
Arqueologia del Mediterrani
Dones i Homes en la Història
Paleografi a i Diplomàtica
5 assignatures tatives
Participació en activitats i gestió universitàries
Treball de fi de grau

Competencias

La persona graduada en Història té un conjunt de sabers i competències que l’encamina a l’ocupació professional en l’ensenyament de la història, les prospeccions, les excavacions i els estudis arqueològics, la investigació històrica, el treball en museus, arxius,
biblioteques i centres de documentació, la gestió del patrimoni històric i l’assessorament cultural en els àmbits públic i privat.

Publicidad

Ver otros estudios de...