• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Dacultad de Filoloxia
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Lengua y Literatura inglesas
 • Otras Convocatorias:

  Objetivos

  O Grao en Lingua e Literatura Inglesas ten por obxecto formar profesionais que posúan unha óptima competencia en lingua inglesa, así como un coñecemento especializado da lingua, historia, cultura e literatura dos países de fala inglesa.

  Programa

  Primeiro curso
  Lingüística 1
  Lengua inglesa 1
  Lengua alemana 1
  Lengua francesa 1
  Lengua española 1
  Lengua italiana 1
  Lengua portuguesa 1
  Lengua gallega 1
  Lengua griega 1
  Lengua latina 1
  Teoría y crítica literaria
  Lengua inglesa 2
  Lengua alemana 2
  Lengua francesa 2
  Lengua española 2
  Lengua italiana 2
  Lengua portuguesa 2
  Lengua gallega 2
  Lengua griega 2
  Lengua latina 2
  Historia y cultura de los países de habla inglesa
  Introducción a la literatura inglesa

  Segundo curso
  Lingüística 2
  Conceptos fundamentales de teoría literaria y literatura comparada
  Lengua inglesa 3
  Introducción a la literatura norteamericana
  Morfosintaxis de la lengua inglesa
  Traducción directa e inversa (inglés)
  Literatura inglesa 1 (siglos XVIII-XIX)
  Fonética y fonología inglesas

  Terceiro curso
  Técnicas de expresión escrita en lengua inglesa
  Historia de la lengua inglesa 1
  Literatura inglesa 2 (siglos XVI-XVII)
  Literatura norteamericana 1
  Sintaxis y semántica de la lengua inglesa
  Literatura inglesa 3 (siglos XX- XXI)
  Sociolingüística inglesa
  Literatura inglesa y otras expresiones artísticas
  Cultura y tradición en las Islas Británicas
  Introducción a la metodología de la enseñanza del inglés
  Variedades del inglés
  Cultura y tradición en USA y Commonwealth

  Cuarto curso
  Técnicas de expresión oral en lengua inglesa
  Historia de la lengua inglesa 2
  Literatura postcolonial en lengua inglesa
  Literatura norteamericana 2
  Poesía inglesa
  Gramática y discurso en lengua inglesa
  Narrativa breve inglesa y norteamericana
  Traducción especializada (inglés)
  Introducción al inglés para fines académicos
  Romanticismo inglés y norteamericano
  Teatro inglés
  Análisis de texto de inglés antiguo y medio
  Trabajo fin de grado

  Competencias

  O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Lingua e Literatura Inglesas, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

  *
  Lingua inglesa instrumental
  *
  Lingüística inglesa
  *
  Literatura inglesa
  *
  Literatura norteamericana
  *
  Literatura postcolonial
  *
  Historia e cultura

  Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua inglesa e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

  Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...