• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2018
 • Lugar:
  Dacultad de Filoloxia
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Lengua y Literatura inglesas

Objetivos

O Grao en Lingua e Literatura Inglesas ten por obxecto formar profesionais que posúan unha óptima competencia en lingua inglesa, así como un coñecemento especializado da lingua, historia, cultura e literatura dos países de fala inglesa.

Programa

Primeiro curso
Lingüística 1
Lengua inglesa 1
Lengua alemana 1
Lengua francesa 1
Lengua española 1
Lengua italiana 1
Lengua portuguesa 1
Lengua gallega 1
Lengua griega 1
Lengua latina 1
Teoría y crítica literaria
Lengua inglesa 2
Lengua alemana 2
Lengua francesa 2
Lengua española 2
Lengua italiana 2
Lengua portuguesa 2
Lengua gallega 2
Lengua griega 2
Lengua latina 2
Historia y cultura de los países de habla inglesa
Introducción a la literatura inglesa

Segundo curso
Lingüística 2
Conceptos fundamentales de teoría literaria y literatura comparada
Lengua inglesa 3
Introducción a la literatura norteamericana
Morfosintaxis de la lengua inglesa
Traducción directa e inversa (inglés)
Literatura inglesa 1 (siglos XVIII-XIX)
Fonética y fonología inglesas

Terceiro curso
Técnicas de expresión escrita en lengua inglesa
Historia de la lengua inglesa 1
Literatura inglesa 2 (siglos XVI-XVII)
Literatura norteamericana 1
Sintaxis y semántica de la lengua inglesa
Literatura inglesa 3 (siglos XX- XXI)
Sociolingüística inglesa
Literatura inglesa y otras expresiones artísticas
Cultura y tradición en las Islas Británicas
Introducción a la metodología de la enseñanza del inglés
Variedades del inglés
Cultura y tradición en USA y Commonwealth

Cuarto curso
Técnicas de expresión oral en lengua inglesa
Historia de la lengua inglesa 2
Literatura postcolonial en lengua inglesa
Literatura norteamericana 2
Poesía inglesa
Gramática y discurso en lengua inglesa
Narrativa breve inglesa y norteamericana
Traducción especializada (inglés)
Introducción al inglés para fines académicos
Romanticismo inglés y norteamericano
Teatro inglés
Análisis de texto de inglés antiguo y medio
Trabajo fin de grado

Competencias

O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Lingua e Literatura Inglesas, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

*
Lingua inglesa instrumental
*
Lingüística inglesa
*
Literatura inglesa
*
Literatura norteamericana
*
Literatura postcolonial
*
Historia e cultura

Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua inglesa e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

Publicidad

Ver otros estudios de...