Programa

5 MÓDULOS:
Módulo básico de la rama de Ciencias de la Salud

Módulo básico transversal

Módulo podología general y biomecánica

Módulo patología podológica y tratamientos ortopodológicos. físicos y farmacológicos

Módulo quiropodología y cirugía podológica


Primer Curso:
Anatomía específica do membro inferior
Bioloxía
Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saude
Anatomía humana xeral
Microbioloxía e parasitoloxía
Técnicas e procedementos en prevención da infección

Segundo Curso:
Biomecánica do membro inferior
Ortopodoloxía 1
Patoloxía xeral
Psicoloxía
Quiropodoloxía 1
Farmacoloxía
Ortopodoloxía 2
Quiropodoloxía 2
Radiodiagnóstico e Radioprotección

Salidas profesionales

El grado en Podología habilita para la profesión regulada de Podólogo/a. Las graduadas y graduados en Podología realizan actividades dirigidas al diagnóstico y al tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante técnicas terapéuticas propias de esta disciplina.
Podólogo/a en hospitales, centros asistenciales, servicios de geriatría, clubs deportivos, empresas e industria del calzado.

Competencias

Coñecer o desenvolvemento embriolóxico nas distintas etapas de formación. A anatomía e fisioloxía humana. Estudo dos diferentes órganos, aparatos e sistemas. Esplacnoloxía vascular e nerviosa. Eixes e planos corporais. Anatomía específica do membro inferior.
Adquirir coñecementos sobre a bioloxía celular e tisular. Composición e organización da materia dos seres vivos. Histoloxía. Xenética.
Coñecer as materias de biofísica, fisioloxía e bioquímica relacionadas co corpo humano. Principios inmediatos. Bioquímica e biofísica das membranas, músculos e nervios. Adquirir o coñecemento das funcións e regulación dos distintos órganos e sistemas do corpo humano.
Coñecer o concepto anatómico e funcional da enfermidade e a clasificación das enfermidades. Describir a patoloxía dos diferentes órganos, aparatos e sistemas. Semioloxía médica. Dermatoloxía. Reumatoloxía. Traumatoloxía. Neuroloxía. Endocrinoloxía. Procesos vasculares patolóxicos. Patoloxías sistémicas con repercusión no pé.
Coñecer a anatomía patolóxica. Patoloxía celular. Reparación tisular. Alteracións do crecemento celular. Nomenclatura e clasificación das neoplasias.
Coñecer os conceptos básicos da microbioloxía. Morfoloxía e fisioloxía dos microorganismos. Infección. Inmunoloxía. Inmunidade natural e adquirida. Vacinas e soros. Microorganismos máis frecuentes nas patoloxías do pé. Aspectos fundamentais da parasitoloxía sanitaria. Microbioloxía ambiental. Laboratorio e diagnóstico microbiolóxico das enfermidades. Mecanismos de patoxenicidade viral. Micoloxía. Fundamentos microbiolóxicos para a prevención de infección.
Coñecer e aplicar os principios de farmacocinética e farmacodinámica. Acción, efectos, reaccións adversas e interaccións farmacolóxicas. Descrición dos distintos grupos farmacolóxicos. Fármacos de uso habitual, indicacións e contraindicacións. Deseño de fármacos e desenvolvemento de medicamentos. Receitas. Estudos de toxicidade. Produtos naturais de utilización terapéutica.

Publicidad

Ver otros estudios de...