Presentación

El Grau en Turisme s’imparteix en quatre anys acadèmics amb un total de 240 crèdits. La nostra oferta educativa es basa en un currículum formatiu en constant evolució i una atenció personalitzada, garantint així la màxima adaptabilitat al perfil professional de l’alumne.

Els nostres trets característics són:
- Amb l’objectiu d’assolir un bon domini de la llengua oferim 120 hores d’idiomes addicionals en el mateix centre i dins de l’horari lectiu sense cap tipus de cost afegit
- Ampli ventall d’assignatures optatives que garanteixen una formació específica per les diferents sortides professionals turístiques en els sectors: allotjament, transport, oci i organitzadors/distribuïdors de viatges
- Convenis laborals i de pràctiques en més de 900 empreses turístiques nacionals i internacionals
- Intercanvis internacionals i possibilitat de complementar estudis a l’estranger a través de les beques europees Erasmus
- 40 anys d’experiència formativa ens avalen

Requisitos

-PAU (Selectivitat).Via d’accés: 0
-COU sense PAU (només es podran preinscriure a la convocatòria de setembre).Via d’accés: 5
-Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): Allotjament, Agències de Viatges, Restauració, Informació i Comercialització Turístiques, Animació Turística, Animació d´Activitats Físiques i Esportives, Administració i Finances, Gestió del Transport, Comerç Internacional, Serveis al Consumidor, Gestió comercial i màrqueting, Administració de Sistemes informàtics,Animació Sociocultural...Via d’accés: 4
-Formació Professional de 2n grau (FP-2) en qualsevol de les especialitats de les branques següents: Administració i Comercial, Hosteleria i Turisme, Llar, Imatge i So, Serveis a la Comunitat. Pel que fa a la branca Sanitària, només es permet l’accés des de l’especialitat d’Educador de Disminuïts físics.Via d’accés:4
-Mòduls professionals (MP-3). Via d’accés: 4
-Majors de 25 anys (Prova d’accés a la universitat superada).Via d’accés: 9
-Titulats universitaris.Via d’accés: 2
-Estudiants matriculats en altres centres universitaris. Vies d’accés: 7 i 8

Programa

Les assignatures s’organitzen en els mòduls següents:

1- Fonaments i dimensions del turisme

2 -Tècniques financeres i comercials de l´empresa turística

3- Tècniques turístiques

4- Llengües estrangeres aplicades al turisme

5- Destinacions turístiques

6 -Organització i gestió de l´empresa turística

7- Gestió d´allotjaments, intermediació i distribució turística

8- Recursos i productes turístics

9-Direcció estratègica d´empreses turístiques

10 - Practicum

11-Treball final de grau

12 i 13 - Optatives I i II

14- Reconeixement acadèmic

Publicidad

Ver otros estudios de...