• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2018
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en lengua y literatura gallegas

Objetivos

O Grao en Lingua e Literatura Galegas ten como obxectivo que os seus estudantes adquiran unha formación completa en lingua galega (coñecemento e descrición do sistema lingüístico, das súas variedades históricas, espaciais, sociais e contextuais e da súa situación sociolingüística) e en literatura galega (coñecemento dos movementos, autores e obras que a conforman).

Programa

Primeiro curso
Lingüística 1
Lengua gallega 1
Lengua alemana 1
Lengua francesa 1
Lengua inglesa 1
Lengua italiana 1
Lengua portuguesa 1
Lengua española 1
Lengua griega 1
Lengua latina 1
Teoría y Crítica Literarias
Lengua gallega 2
Lengua alemana 2
Lengua francesa 2
Lengua inglesa 2
Lengua italiana 2
Lengua portuguesa 2
Lengua española 2
Lengua griega 2
Lengua latina 2
Introducción a la literatura gallega 1
Introducción a la literatura galega 2

Segundo curso
Lingüística 2
Conceptos fundamentales de teoría literaria y literatura comparada
Introducción a la gramática gallega
Dialectología gallega
Fonética y fonología del gallego
Gramática textual del gallego
Historia de la lengua gallega
Literatura gallega medieval

Terceiro curso
Pragmática del gallego y análisis del discurso
Fonética y fonología histórica del gallego
Lengua gallega oral, escrita y estandar
Sociolingüística gallega
Morfología del gallego
Literatura gallega contemporánea: poesía
Onomástica gallega
La literatura infantil y juvenil gallega
Lectura e análisis lingüístico de textos gallegos antiguos
Cine y literatura gallegas

Cuarto curso
Tecnologías aplicadas al estudio de la lengua gallega
Sintaxis del gallego
Literatura gallega contemporánea: narrativa
Légico y terminología del gallego
Morfosintaxis histórica del gallego
Literatura gallega contemporánea: otras modalidades textuales
Planificación y normalización lingüística del gallego
La poesía gallega contemporánea en sus textos
Lexicografía y terminología gallegas
La narrativa gallega contemporánea en sus textos
Trabajo fin de grao

Competencias

O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Lingua e Literatura Galegas, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

*
Introdución ao estudo da lingua e a literatura galegas
*
Lingüística galega
*
Gramática galega
*
Variación, cambio lingüístico e metodoloxía
*
Literatura galega

Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua galega e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

Publicidad

Ver otros estudios de...