• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en lengua y literatura gallegas
 • Otras Convocatorias:

  Objetivos

  O Grao en Lingua e Literatura Galegas ten como obxectivo que os seus estudantes adquiran unha formación completa en lingua galega (coñecemento e descrición do sistema lingüístico, das súas variedades históricas, espaciais, sociais e contextuais e da súa situación sociolingüística) e en literatura galega (coñecemento dos movementos, autores e obras que a conforman).

  Programa

  Primeiro curso
  Lingüística 1
  Lengua gallega 1
  Lengua alemana 1
  Lengua francesa 1
  Lengua inglesa 1
  Lengua italiana 1
  Lengua portuguesa 1
  Lengua española 1
  Lengua griega 1
  Lengua latina 1
  Teoría y Crítica Literarias
  Lengua gallega 2
  Lengua alemana 2
  Lengua francesa 2
  Lengua inglesa 2
  Lengua italiana 2
  Lengua portuguesa 2
  Lengua española 2
  Lengua griega 2
  Lengua latina 2
  Introducción a la literatura gallega 1
  Introducción a la literatura galega 2

  Segundo curso
  Lingüística 2
  Conceptos fundamentales de teoría literaria y literatura comparada
  Introducción a la gramática gallega
  Dialectología gallega
  Fonética y fonología del gallego
  Gramática textual del gallego
  Historia de la lengua gallega
  Literatura gallega medieval

  Terceiro curso
  Pragmática del gallego y análisis del discurso
  Fonética y fonología histórica del gallego
  Lengua gallega oral, escrita y estandar
  Sociolingüística gallega
  Morfología del gallego
  Literatura gallega contemporánea: poesía
  Onomástica gallega
  La literatura infantil y juvenil gallega
  Lectura e análisis lingüístico de textos gallegos antiguos
  Cine y literatura gallegas

  Cuarto curso
  Tecnologías aplicadas al estudio de la lengua gallega
  Sintaxis del gallego
  Literatura gallega contemporánea: narrativa
  Légico y terminología del gallego
  Morfosintaxis histórica del gallego
  Literatura gallega contemporánea: otras modalidades textuales
  Planificación y normalización lingüística del gallego
  La poesía gallega contemporánea en sus textos
  Lexicografía y terminología gallegas
  La narrativa gallega contemporánea en sus textos
  Trabajo fin de grao

  Competencias

  O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Lingua e Literatura Galegas, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

  *
  Introdución ao estudo da lingua e a literatura galegas
  *
  Lingüística galega
  *
  Gramática galega
  *
  Variación, cambio lingüístico e metodoloxía
  *
  Literatura galega

  Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua galega e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

  Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...