• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El Grau en Enginyeria d´Edificació de La Salle és el primer grau d´aquesta especialitat que va ser aprovat a Catalunya, d´acord amb el nou marc europeu d´ensenyament superior, i un dels primers a tot Espanya. Abans del 2014, aquesta titulació substituirà a la carrera d´Arquitectura Tècnica en totes les universitats.

  L´adequació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d´opcions laborals dels enginyers d´edificació a tots els agents del procés constructiu.

  Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en la tecnologia com a eina, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per tendir a l´excel·lència.

  Algunes assignatures s´imparteixen en anglès, perquè al finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tot Europa.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per la Universitat Ramon Llull.

  Objetivos

  La formació es basa en l´aprenentatge de la construcció i gestió d´obres i projectes.

  Capacita els titulats per treballar en qualsevol procés de construcció, des de l´estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l´execució i posterior vida útil.

  El Pla d´Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d´Edificació han de ser els protagonistes.

  El primer curs d´Enginyeria d´Edificació i d´Arquitectura és comú, el que t´ajudarà a decidir què vols continuar estudiant sense canviar d´Universitat.

  Programa

  Semestre 1
  Geometria descriptiva
  Matemàtiques
  Expressió gràfica: Dibuix
  Construcció I
  Física
  Eines informàtiques I

  Semestre 2
  Geometria descriptiva
  Matemàtiques
  Expressió gràfica: Dibuix
  Història: Introducció a l´arquitectura
  Anàlisi arquitectònic

  Semestre 3
  Introducció a les estructures
  Química i geologia
  Física II. Instal·lacions integrades
  Construcció II
  Expressió gràfica aplicada

  Semestre 4
  Introducció a les estructures
  Legislació i normativa
  Equips d´obra, instal·lacions i mitjans (portafolis)
  Empresa: agents del procés constructiu
  Arquitectura del segle XX
  Eines informàtiques II
  Expressió gràfica aplicada

  Semestre 5
  Estructures d´acer i formigó
  Organització i control d´obra
  Construcció III
  Materials: normativa i control
  Instal·lacions especials i de servei

  Semestre 6
  Estructures d´acer i formigó
  Topografia
  Organització i control d´obra
  Detalls constructius: definició, representació i interpretació
  Gestió urbanístic
  Idioma modern
  Instal·lacions especials i de servei

  Semestre 7
  Economia aplicada. Peritatges, valoracions i taxacions
  Idioma modern avançat
  Patologia, diagnosi i rehabilitació
  Projecte final de grau
  Gestió de projectes
  Dret i administració en la construcció

  Semestre 8
  Eines informàtiques III (costos i amidaments)
  Seguretat i prevenció
  pràctiques externes
  Projecte final de grau
  Sostenibilitat i energies renovables

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...