• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

Les demandes del segle XXI requereixen entendre les característiques del món actual i apreciar els deures i responsabilitats implícites en un món dinàmic i multicultural.

La nostra metodologia aplica la teoria a la pràctica i proporciona als alumnes l´oportunitat d’aprendre noves tecnologies.

També desperta la consciència sobre les consideracions ètiques inherents a un món dels negocis en constant canvi. Aquestes consideracions són essencials pel èxit en l´entorn dels negocis i les relacions socials.

El grau pot ser impartit totalment en anglès o de manera bilingüe en castellà i en anglès.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Objetivos

El Grau en Administració d´Empreses és un programa que proporciona als alumnes una base sòlida de coneixements i competències que requereix el món dels negocis en l´actualitat, global i tecnològicament sofisticat.

El Programa d´Administració d´Empreses proporciona als alumnes una experiència educativa de pre-grau, a nivell personal i professional. El programa inclou:

Comprensió de l´entorn actual dels negocis.
Aprendre el rol que juguen els negocis en la societat.
Coneixement i experiència de les diferències interculturals.
Desenvolupament de tècniques d´investigació i habilitats analítiques en un entorn multidisciplinar.
Promoció d´habilitats interpersonals i de treball en equip.
Experiència pràctica del món laboral i la creació d´una xarxa de contactes.
L´oportunitat d´estudiar en un altre país.


Programa

Semestre 1
Idioma I
Fonaments de Gestió Empresarial
Comptabilitat I
Habilitats de Gestió: Comunicació I
Microeconomia
Màrqueting

Semestre 2
Gestió de la culturalitat
Idioma II
Comptabilitat II
Matemàtiques de Gestió I
Programari per a la Gestió
Macroeconomia
Dret d´ Empresa I

Semestre 3
Anàlisi Financera I
Matemàtiques de Gestió II
Operacions , Producció i Compres
Direcció de Màrqueting
Gestió dels Sistemes d´Informació i Tecnologia I
Gestió de Projectes I

Semestre 4
Història Econòmica i del pensament social
Recursos Humans
Dret d´Empresa II
Simulació de Màrqueting
Gestió dels Sistemes d´Informació i Tecnologia II
Creativitat i Innovació
Gestió de Projectes II

Semestre 5
Planificació i Control Financer
Dret Laboral i Fiscal Internacional
Direcció Financera
Logística i Distribució
Comunicació de Màrqueting
Comercialització
Gestió d´Empreses Tecnològiques

Semestre 6
Ètica Empresarial
Mètodes de Preses de Decisions
Gestió de la Qualitat
Desenvolupament de nous productes i serveis
E-Business
Internacionalització d´Empreses

Semestre 7
Habilitats de Gestió: Comunicació II
Direcció Comercial
Tecnologies Multimèdia i Internet
Medi Ambient i Tecnologia
Emprenedoria i Capital de risc
Pràctiques d´empresa
Mètodes de Recerca

Semestre 8
Direcció d´Equips i Organitzacions
Direcció Estratègica d´Empreses Tecnològiques
Innovació i Tecnologies de Direcció
Anàlisi d´Empreses Tecnològiques
Treball final de Grau

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...