• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  L´electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades.

  El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació està emmarcat dins l´entorn de les TIC i gaudeix d´una base tecnològica pròpia i d´unes competències professionals clarament definides i molt demandades.

  Estudiant la menció en Robòtica, t´especialitzaràs en el món de la robòtica aplicada a múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial, creant tecnologia que permetrà transformar oficis i millorar la vida quotidiana, creant elements tangibles amb vida artificial, un sector en fort creixement i amb gran projecció de futur.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

  Objetivos

  Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes , aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l´electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l´enginyeria.

  Exercir com a Enginyer Tècnic de Telecomunicació combinant l´Enginyeria (desenvolupament ), la Ciència (investigació) i la Societat ( aplicació).
  Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laboradora o la intel·ligència artificial.
  Especialitzar al graduat en ""Cloud Robotic"" tenint el coneixement i el control de la xarxa i fent ús del “Simplexity"", l´art i l´ ciència de fer coses complicades a partir de solucions senzilles.

  Programa

  Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d´optativitat cursant les següents assignatures:

  Introducció a la robòtica
  Sistemes de navegació
  Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
  Compatibilitat electromagnètica
  Robòtica assistencial
  Tendències en robòtica
  Projectes en robòtica
  El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

  PRIMER CURS

  Anual
  Business and Engineering
  Àlgebra
  Càlcul
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica
  Introducció als ordinadors
  Disseny i usabilitat

  SEGON CURS:

  Anual
  Value Chain and Financial Economics
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Física
  Disseny i programació orientats a objectes
  Senyals i sistemes de transmissió
  Electrònica analògica
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Introducció a la robòtica

  Primer semestre
  TV Digital I

  Segon semestre
  Teoria de circuits

  TERCER CURS

  Anual
  Xarxes d´Àrea local
  Laboratori de mesures electròniques

  Primer Semestre
  Project Management
  Sistemes operatius
  Processament digital del senyal
  Propagació Electromagnètica
  Infraestructures elèctriques i de comunicació
  Sistemes de navegació

  Segon Semestre
  Tecnologies en Perifèrics
  Circuits integrats programables
  Sistemes de control
  Tecnologies de radiofreqüència
  Sensors
  Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
  Organizational Management

  QUART CURS

  Anual
  Projectes de Robòtica

  Primer semestre
  Entrepreneurship and Innovation
  Mercat i serveis de telecomunicacions
  Interconnexió de xarxes de dades
  Automàtica i domòtica
  Electrònica de potència
  Compatibilitat electromagnètica
  Robòtica assistencial

  Segon semestre
  Corporate social Responsability
  Pràctiques externes
  Treball de final de grau
  Tendències de Robòtica

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...