Este curso no está actualmente activo en nuestra Web

Presentación

L´electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades.

El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació està emmarcat dins l´entorn de les TIC i gaudeix d´una base tecnològica pròpia i d´unes competències professionals clarament definides i molt demandades.

Estudiant la menció en Robòtica, t´especialitzaràs en el món de la robòtica aplicada a múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial, creant tecnologia que permetrà transformar oficis i millorar la vida quotidiana, creant elements tangibles amb vida artificial, un sector en fort creixement i amb gran projecció de futur.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Objetivos

Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes , aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l´electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l´enginyeria.

Exercir com a Enginyer Tècnic de Telecomunicació combinant l´Enginyeria (desenvolupament ), la Ciència (investigació) i la Societat ( aplicació).
Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laboradora o la intel·ligència artificial.
Especialitzar al graduat en ""Cloud Robotic"" tenint el coneixement i el control de la xarxa i fent ús del “Simplexity"", l´art i l´ ciència de fer coses complicades a partir de solucions senzilles.

Programa

Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d´optativitat cursant les següents assignatures:

Introducció a la robòtica
Sistemes de navegació
Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
Compatibilitat electromagnètica
Robòtica assistencial
Tendències en robòtica
Projectes en robòtica
El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

PRIMER CURS

Anual
Business and Engineering
Àlgebra
Càlcul
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Disseny i usabilitat

SEGON CURS:

Anual
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Física
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió
Electrònica analògica
Sistemes digitals i microprocessadors
Introducció a la robòtica

Primer semestre
TV Digital I

Segon semestre
Teoria de circuits

TERCER CURS

Anual
Xarxes d´Àrea local
Laboratori de mesures electròniques

Primer Semestre
Project Management
Sistemes operatius
Processament digital del senyal
Propagació Electromagnètica
Infraestructures elèctriques i de comunicació
Sistemes de navegació

Segon Semestre
Tecnologies en Perifèrics
Circuits integrats programables
Sistemes de control
Tecnologies de radiofreqüència
Sensors
Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
Organizational Management

QUART CURS

Anual
Projectes de Robòtica

Primer semestre
Entrepreneurship and Innovation
Mercat i serveis de telecomunicacions
Interconnexió de xarxes de dades
Automàtica i domòtica
Electrònica de potència
Compatibilitat electromagnètica
Robòtica assistencial

Segon semestre
Corporate social Responsability
Pràctiques externes
Treball de final de grau
Tendències de Robòtica

Publicidad

Ver otros estudios de...