• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

L´electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades.

El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació està emmarcat dins l´entorn de les TIC i gaudeix d´una base tecnològica pròpia i d´unes competències professionals clarament definides i molt demandades.

Estudiant la menció en Robòtica, t´especialitzaràs en el món de la robòtica aplicada a múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial, creant tecnologia que permetrà transformar oficis i millorar la vida quotidiana, creant elements tangibles amb vida artificial, un sector en fort creixement i amb gran projecció de futur.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Objetivos

Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes , aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l´electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l´enginyeria.

Exercir com a Enginyer Tècnic de Telecomunicació combinant l´Enginyeria (desenvolupament ), la Ciència (investigació) i la Societat ( aplicació).
Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laboradora o la intel·ligència artificial.
Especialitzar al graduat en ""Cloud Robotic"" tenint el coneixement i el control de la xarxa i fent ús del “Simplexity"", l´art i l´ ciència de fer coses complicades a partir de solucions senzilles.

Programa

Per obtenir la menció en robòtica cal cobrir els 30 ECTS d´optativitat cursant les següents assignatures:

Introducció a la robòtica
Sistemes de navegació
Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
Compatibilitat electromagnètica
Robòtica assistencial
Tendències en robòtica
Projectes en robòtica
El programa per obtenir el títol de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Menció en Robòtica és el següent:

PRIMER CURS

Anual
Business and Engineering
Àlgebra
Càlcul
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Disseny i usabilitat

SEGON CURS:

Anual
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Física
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió
Electrònica analògica
Sistemes digitals i microprocessadors
Introducció a la robòtica

Primer semestre
TV Digital I

Segon semestre
Teoria de circuits

TERCER CURS

Anual
Xarxes d´Àrea local
Laboratori de mesures electròniques

Primer Semestre
Project Management
Sistemes operatius
Processament digital del senyal
Propagació Electromagnètica
Infraestructures elèctriques i de comunicació
Sistemes de navegació

Segon Semestre
Tecnologies en Perifèrics
Circuits integrats programables
Sistemes de control
Tecnologies de radiofreqüència
Sensors
Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica
Organizational Management

QUART CURS

Anual
Projectes de Robòtica

Primer semestre
Entrepreneurship and Innovation
Mercat i serveis de telecomunicacions
Interconnexió de xarxes de dades
Automàtica i domòtica
Electrònica de potència
Compatibilitat electromagnètica
Robòtica assistencial

Segon semestre
Corporate social Responsability
Pràctiques externes
Treball de final de grau
Tendències de Robòtica

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...