• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2019
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

El Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals proporciona una sòlida base de coneixements que li permetran participar i liderar projectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Els estudis combinen els coneixements científics i tècnics, perquè l´alumne sigui capaç d´innovar i desenvolupar noves solucions tecnològiques , amb l´aprenentatge d´habilitats de gestió , comunicació , capacitat de lideratge, treball en grup i innovació i creació d´empreses. Algunes assignatures s´imparteixen en anglès perquè l´alumne assoleixi un bon nivell.

Pel que fa als coneixements cientificotècnics, convé diferenciar els continguts transversals comuns amb altres especialitats (matemàtiques, electrònica, informàtica i processament dels senyals) amb els que són propis de la titulació. Entre aquests últims destaquen l´acústica en les seves diverses vessants (recintes, vibracions, àudio i parla), la TV digital (des de la gravació a la transmissió, passant per la visualització) i els continguts audiovisuals i multimèdia en general.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle

Objetivos

Prepara els enginyers perquè tinguin una àmplia formació en totes les especialitats derivades de l´acústica i la imatge.

Les àrees de coneixement principals són: el vídeo i la televisió digital, el disseny, el manteniment i l´explotació d´instal·lacions audiovisuals, la investigació i el desenvolupament de nous productes audiovisuals. També l´acústica ambiental, l´acústica de sales, el control de soroll i vibracions, l´electroacústica, l´àudio digital i l´enregistrament sonor.

Programa

Semestre 1
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 2
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 3
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Fonaments d´acústica i àudio
Física
llenguatge Audiovisual
Producció de vídeo i àudio
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics
Televisió digital I

Semestre 4
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Fonaments d´acústica i àudio
Física
LLenguatge Audiovisual
Producció de vídeo i àudio
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics
Visualització de vídeo

Semestre 5
Animació I
Disseny i programació orientats a objectes
Sistemes digitals i microprocessadors
Teoria i laboratori d´enginyeria acústica I
Xarxes d´àrea local
Processament digital del senyal
Project Management
Propagació Electromagnètica
Vídeo digital

Semestre 6
Animació I
Disseny i programació orientats a objectes
Sistemes digitals i microprocessadors
Teoria i laboratori d´enginyeria acústica I
Xarxes d´àrea local
Equipament de vídeo
Organizational Management
Processament digital de la imatge

Semestre 7
Pràctiques externes
Teoria i laboratori d´enginyeria acústica II
Acústica arquitectònica
Enregistrament de vídeo
Entrepreneurship and innovation
Fonaments de TX de TV
Interconnexió de xarxes de dades
Mercat i serveis de telecomunicació
Processament d´àudio i parla

Semestre 8
Pràctiques externes
Teoria i laboratori d´enginyeria acústica II
Corporate social responsibility
TV digital II
Tendències tecnològiques
Treball final de grau

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...