Este curso no está actualmente activo en nuestra Web

Presentación

El món de les telecomunicacions és un dels sectors econòmics més atractius del nostre país per la seva capacitat de creixement i el seu caràcter estratègic en el desenvolupament econòmic.

L´Enginyer en sistemes de Telecomunicació desenvolupa la seva carrera professional en l´àrea de la planificació, disseny, fabricació, instal·lació, operació i el manteniment de serveis o equips electrònics de telecomunicacions, garantint la generació, transmissió i recepció de senyals. Els nous serveis de telefonia mòbil o fixa, les xarxes de comunicacions d´ordinadors, els equips i sistemes electrònics, la radiodifusió, Internet, o el desenvolupament de nous sistemes de localització global són algunes de les sortides laborals d´aquests estudis.

A La Salle, comptem amb l´experiència de ser la primera Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i els estudis de telecomunicacions gaudeixen d´un alt reconeixement social i empresarial, nacional i internacional. La inserció laboral és del 100% i les principals empreses del sector acudeixen a La Salle per a la contractació d´aquests perfils.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull.

Objetivos

Gràcies als coneixements adquirits en radiocomunicacions, electrònica, telemàtica, televisió i processament digital, els futurs enginyers seran capaços de desenvolupar múltiples activitats en empreses tecnològiques, centres de recerca, operadors de telecomunicacions, indústria electrònica i elèctrica, centrals i xarxes telefòniques i en emissores de TV i ràdio, entre altres.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica

Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica

Semestre 3
Física
Electrònica analògica
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Televisió digital I

Semestre 4
Física
Electrònica analògica
Teoria de Circuits
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes

Semestre 5
Propagació Electromagnètica
Laboratori de mesures electròniques
Sistemes operatius
Project Management
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Xarxes d´àrea local
Laboratori de comunicacions

Semestre 6
Circuits de microones
Laboratori de mesures electròniques
Organizational Management
Xarxes d´àrea local
Tecnologies en perifèrics
Tecnologies de RF
Comunicacions digitals
Laboratori de comunicacions

Semestre 7
Xarxes wireless i radiolocalització
Entrepreneurship and innovation
Mercat i serveis de telecomunicació
Comunicacions òptiques
Compatibilitat electromagnètica
Interconnexió de xarxes de dades
Pràctiques externes
Antenes

Semestre 8
Corporate social responsibility
Treball final de grau
Sistemes de comunicacions mòbils
Tendències tecnològiques
Programari ràdio

Publicidad

Ver otros estudios de...