• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  La titulació ofereix un gran ventall de sortides professinals, especialment en laboratoris de R+D d´empreses o en la creació de nous productes i serveis en l´equipament electrònic.

  Comptem amb l´experiència de ser la primera Escola en impartir l´especialitat de sistemes electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d´àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzt durant la carrera.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull.

  Objetivos

  L´electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les comunicacions, el control i el tractament de la informació.

  El Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de Telecomunicació proporciona les eines que han proporcionat al disseny electrònic el prestigi assolit en l´actualitat, desenvolupant coneixements d´electrònica analògica i digital, de microprocessadors, de electrotècnica, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d´instrumentació, d´electromedicina i d´àrees comunes de telecomunicacions.

  La titulació ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l´equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la recerca en laboratoris de R + D de les empreses.

  Programa

  Semestre 1
  Disseny i usabilitat I
  Àlgebra
  Càlcul
  Business and Engineering
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica

  Semestre 2
  Disseny i usabilitat I
  Àlgebra
  Càlcul
  Business and Engineering
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica

  Semestre 3
  Física
  Electrònica analògica
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Value Chain and Financial Economics
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Senyals i sistemes de transmissió
  Disseny i programació orientats a objectes
  Televisió digital I

  Semestre 4
  Física
  Electrònica analògica
  Teoria de Circuits
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Value Chain and Financial Economics
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Senyals i sistemes de transmissió
  Disseny i programació orientats a objectes

  Semestre 5
  Propagació Electromagnètica
  Electromedicina
  Laboratori de mesures electròniques
  Sistemes operatius
  Project Management
  Processament digital del senyal
  Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
  Xarxes d´àrea local

  Semestre 6
  Electromedicina
  Laboratori de mesures electròniques
  Organizational Management
  Control i robòtica
  Sistemes electrònics configurables
  Xarxes d´àrea local
  Tecnologies en perifèrics
  Tecnologies de RF

  Semestre 7
  Mercat i serveis de telecomunicació
  Entrepreneurship and innovation
  Sensors
  Compatibilitat electromagnètica
  Interconnexió de xarxes de dades
  Automàtica i domòtica
  Electrònica de potència

  Semestre 8
  Treball final de grau
  Corporate social responsibility
  Tendències tecnològiques
  Pràctiques externes
  Microelectrònica

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...