• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

La titulació ofereix un gran ventall de sortides professinals, especialment en laboratoris de R+D d´empreses o en la creació de nous productes i serveis en l´equipament electrònic.

Comptem amb l´experiència de ser la primera Escola en impartir l´especialitat de sistemes electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d´àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzt durant la carrera.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull.

Objetivos

L´electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les comunicacions, el control i el tractament de la informació.

El Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de Telecomunicació proporciona les eines que han proporcionat al disseny electrònic el prestigi assolit en l´actualitat, desenvolupant coneixements d´electrònica analògica i digital, de microprocessadors, de electrotècnica, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d´instrumentació, d´electromedicina i d´àrees comunes de telecomunicacions.

La titulació ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l´equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la recerca en laboratoris de R + D de les empreses.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica

Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica

Semestre 3
Física
Electrònica analògica
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes
Televisió digital I

Semestre 4
Física
Electrònica analògica
Teoria de Circuits
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Estadística i anàlisi matemàtica
Senyals i sistemes de transmissió
Disseny i programació orientats a objectes

Semestre 5
Propagació Electromagnètica
Electromedicina
Laboratori de mesures electròniques
Sistemes operatius
Project Management
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Xarxes d´àrea local

Semestre 6
Electromedicina
Laboratori de mesures electròniques
Organizational Management
Control i robòtica
Sistemes electrònics configurables
Xarxes d´àrea local
Tecnologies en perifèrics
Tecnologies de RF

Semestre 7
Mercat i serveis de telecomunicació
Entrepreneurship and innovation
Sensors
Compatibilitat electromagnètica
Interconnexió de xarxes de dades
Automàtica i domòtica
Electrònica de potència

Semestre 8
Treball final de grau
Corporate social responsibility
Tendències tecnològiques
Pràctiques externes
Microelectrònica

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...