• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El grau en enginyers multimèdia especialitat en videojocs permet a l´alumne desenvolupar aplicacions per a qualsevol tipus de plataforma: web, dispositius mòbils, televisions, xarxes socials, vídeo consoles, etc. i per a diferents sectors com el dels videojocs, l’animació en 2D i interacció 3D, cinema o producció audiovisual.

  La titulació disposa d’una base tecnològica pròpia a més d’unes competències professionals clarament definides; totes elles al servei de la conceptualització i el desenvolupament d’entorns virtuals d’interacció sense cap limitació en el suport de comunicació ni en l’àmbit concret d’aplicació.

  Gràcies a la característica transversal de la Multimèdia i a la seva posició estratègica, els graduats/des en enginyeria multimèdia que s’especialitzen en videojocs tenen un ampli ventall de possibilitats professionals i apliquen els seus coneixements en qualsevol tipus de sector que requereixi continguts digitals interactius: videojocs, mèdic, esportiu, cultural, educatiu, marketing, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica...

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  Objetivos

  Durant els estudis, realitzaràs assignatures específiques de les especialitats clau del món dels videojocs: Artística / Creativa, disseny de jocs i Programació com:

  Disseny i Usabilitat
  Expressió Artística
  Llenguatge Audiovisual
  Fotografia digital
  Dramaturgia Audiovisual
  Art per a videjocs
  Disseny de jocs
  Disseny de Videojocs
  Animació de personatges
  Producció de videojocs
  Programació de gràfics
  TV Digital
  Realitat Virtual
  Projectes web
  Música i efectes sonors
  Simulació Física

  Programa

  Semestre 1
  Business and Engineering
  Càlcul
  Disseny i usabilitat I
  Electrònica bàsica
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Àlgebra

  Semestre 2
  Business and Engineering
  Càlcul
  Disseny i usabilitat I
  Electrònica bàsica
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Àlgebra

  Semestre 3
  Animació 3D
  Bases de dades
  Disseny de Videojocs
  Disseny i programació orientats a objectes
  Disseny i usabilitat II
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Llenguatge Audiovisual
  Programació de Gràfics 3D
  Senyals i sistemes de transmissió
  Value Chain and Financial Economics

  Semestre 4
  Animació 3D
  Bases de dades
  Disseny de Videojocs
  Disseny i programació orientats a objectes
  Disseny i usabilitat II
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Expressió Artística
  Fotografia digital
  Llenguatge Audiovisual
  Senyals i sistemes de transmissió
  Value Chain and Financial Economics

  Semestre 5
  Art per a Videojocs
  Dramatúrgia Audiovisual
  Producció multimèdia I
  Processament digital del senyal
  Programació hipermèdia
  Programació de Videojocs
  Project Management
  Xarxes d´àrea local
  Televisió digital I

  Semestre 6
  Algorismes de síntesi d´imatges
  Art per a Videojocs
  Organizational Management
  Producció multimèdia I
  Processament digital de la imatge
  Projectes web
  Realitat virtual
  Xarxes d´àrea local

  Semestre 7
  Animació de personatges
  Entrepreneurship and innovation
  Pràctiques externes
  Producció de Videojocs
  Producció multimèdia II
  Processament d´àudio i parla
  Simulació Física
  Televisió interactiva

  Semestre 8
  Corporate social responsibility
  Música i efectes sonors
  Producció de Videojocs
  Producció multimèdia II
  Tendències tecnològiques
  Treball final de grau

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...