• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2019
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

El grau en enginyers multimèdia especialitat en videojocs permet a l´alumne desenvolupar aplicacions per a qualsevol tipus de plataforma: web, dispositius mòbils, televisions, xarxes socials, vídeo consoles, etc. i per a diferents sectors com el dels videojocs, l’animació en 2D i interacció 3D, cinema o producció audiovisual.

La titulació disposa d’una base tecnològica pròpia a més d’unes competències professionals clarament definides; totes elles al servei de la conceptualització i el desenvolupament d’entorns virtuals d’interacció sense cap limitació en el suport de comunicació ni en l’àmbit concret d’aplicació.

Gràcies a la característica transversal de la Multimèdia i a la seva posició estratègica, els graduats/des en enginyeria multimèdia que s’especialitzen en videojocs tenen un ampli ventall de possibilitats professionals i apliquen els seus coneixements en qualsevol tipus de sector que requereixi continguts digitals interactius: videojocs, mèdic, esportiu, cultural, educatiu, marketing, prevenció de riscos, recuperació de la memòria històrica...

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

Objetivos

Durant els estudis, realitzaràs assignatures específiques de les especialitats clau del món dels videojocs: Artística / Creativa, disseny de jocs i Programació com:

Disseny i Usabilitat
Expressió Artística
Llenguatge Audiovisual
Fotografia digital
Dramaturgia Audiovisual
Art per a videjocs
Disseny de jocs
Disseny de Videojocs
Animació de personatges
Producció de videojocs
Programació de gràfics
TV Digital
Realitat Virtual
Projectes web
Música i efectes sonors
Simulació Física

Programa

Semestre 1
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 2
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra

Semestre 3
Animació 3D
Bases de dades
Disseny de Videojocs
Disseny i programació orientats a objectes
Disseny i usabilitat II
Estadística i anàlisi matemàtica
Llenguatge Audiovisual
Programació de Gràfics 3D
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics

Semestre 4
Animació 3D
Bases de dades
Disseny de Videojocs
Disseny i programació orientats a objectes
Disseny i usabilitat II
Estadística i anàlisi matemàtica
Expressió Artística
Fotografia digital
Llenguatge Audiovisual
Senyals i sistemes de transmissió
Value Chain and Financial Economics

Semestre 5
Art per a Videojocs
Dramatúrgia Audiovisual
Producció multimèdia I
Processament digital del senyal
Programació hipermèdia
Programació de Videojocs
Project Management
Xarxes d´àrea local
Televisió digital I

Semestre 6
Algorismes de síntesi d´imatges
Art per a Videojocs
Organizational Management
Producció multimèdia I
Processament digital de la imatge
Projectes web
Realitat virtual
Xarxes d´àrea local

Semestre 7
Animació de personatges
Entrepreneurship and innovation
Pràctiques externes
Producció de Videojocs
Producció multimèdia II
Processament d´àudio i parla
Simulació Física
Televisió interactiva

Semestre 8
Corporate social responsibility
Música i efectes sonors
Producció de Videojocs
Producció multimèdia II
Tendències tecnològiques
Treball final de grau

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...