• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

El Grau en Enginyeria Telemàtica (Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d’Internet)dóna resposta a la demanda actual de professionals experts en les tecnologies referents a les xarxes i serveis per la Societat de la Informació.

L´Enginyer Telemàtic és l´arquitecte de la Internet del futur, de les xarxes de Banda Ampla i dels sistemes avançats de telecomunicació. El seu paper és imprescindible pel correcte disseny, desplegament i gestió de les xarxes de dades així com per aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

El Grau en Enginyeria Telemàtica és el vincle entre la informàtica i els sistemes de telecomunicacions. Per tant, forma el futur graduat en els coneixements bàsics d’aquestes dues àrees, però sempre amb l’especialització necessària per tal de conèixer amb detall les tecnologies referents a les xarxes de dades.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria Telemàtica per la Universitat Ramon Llull.

Objetivos

Aprendre a dissenyar, desplegar i gestionar les xarxes de dades.

Aprendre a aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

Programa

Semestre 1
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica

Semestre 2
Disseny i usabilitat I
Àlgebra
Càlcul
Business and Engineering
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Electrònica bàsica

Semestre 3
Electrònica analògica
Física
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d´àrea local
Estadística i anàlisi matemàtica
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió

Semestre 4
Electrònica analògica
Física
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d´àrea local
Estadística i anàlisi matemàtica
Disseny i programació orientats a objectes
Senyals i sistemes de transmissió

Semestre 5
Sistemes operatius
Project Management
Interconnexió de xarxes de dades
Processament digital del senyal
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Tecnologies de xarxes d´ordinadors
Laboratori de telemàtica
Televisió digital I

Semestre 6
Organizational Management
Seguretat en les TIC
Tecnologies de xarxes d´ordinadors
Tecnologies en perifèrics
Laboratori de telemàtica
Projectes web
Comunicacions digitals

Semestre 7
Xarxes wireless i radiolocalització
Propagació Electromagnètica
Mercat i serveis de telecomunicació
Entrepreneurship and innovation
Comunicacions òptiques
Gestió i planificació de xarxes
Pràctiques externes
Administració i disseny de sistemes

Semestre 8
Corporate social responsibility
Treball final de grau
Sistemes de comunicacions mòbils
tendències tecnològiques
Xarxes de banda ampla de nova generació

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...