• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El Grau en Enginyeria Telemàtica (Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d’Internet)dóna resposta a la demanda actual de professionals experts en les tecnologies referents a les xarxes i serveis per la Societat de la Informació.

  L´Enginyer Telemàtic és l´arquitecte de la Internet del futur, de les xarxes de Banda Ampla i dels sistemes avançats de telecomunicació. El seu paper és imprescindible pel correcte disseny, desplegament i gestió de les xarxes de dades així com per aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

  El Grau en Enginyeria Telemàtica és el vincle entre la informàtica i els sistemes de telecomunicacions. Per tant, forma el futur graduat en els coneixements bàsics d’aquestes dues àrees, però sempre amb l’especialització necessària per tal de conèixer amb detall les tecnologies referents a les xarxes de dades.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Enginyeria Telemàtica per la Universitat Ramon Llull.

  Objetivos

  Aprendre a dissenyar, desplegar i gestionar les xarxes de dades.

  Aprendre a aportar les solucions necessàries per fer front a les amenaces de seguretat com Hackers i altres vulnerabilitats.

  Programa

  Semestre 1
  Disseny i usabilitat I
  Àlgebra
  Càlcul
  Business and Engineering
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica

  Semestre 2
  Disseny i usabilitat I
  Àlgebra
  Càlcul
  Business and Engineering
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Electrònica bàsica

  Semestre 3
  Electrònica analògica
  Física
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Value Chain and Financial Economics
  Xarxes d´àrea local
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Disseny i programació orientats a objectes
  Senyals i sistemes de transmissió

  Semestre 4
  Electrònica analògica
  Física
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Value Chain and Financial Economics
  Xarxes d´àrea local
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Disseny i programació orientats a objectes
  Senyals i sistemes de transmissió

  Semestre 5
  Sistemes operatius
  Project Management
  Interconnexió de xarxes de dades
  Processament digital del senyal
  Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
  Tecnologies de xarxes d´ordinadors
  Laboratori de telemàtica
  Televisió digital I

  Semestre 6
  Organizational Management
  Seguretat en les TIC
  Tecnologies de xarxes d´ordinadors
  Tecnologies en perifèrics
  Laboratori de telemàtica
  Projectes web
  Comunicacions digitals

  Semestre 7
  Xarxes wireless i radiolocalització
  Propagació Electromagnètica
  Mercat i serveis de telecomunicació
  Entrepreneurship and innovation
  Comunicacions òptiques
  Gestió i planificació de xarxes
  Pràctiques externes
  Administració i disseny de sistemes

  Semestre 8
  Corporate social responsibility
  Treball final de grau
  Sistemes de comunicacions mòbils
  tendències tecnològiques
  Xarxes de banda ampla de nova generació

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...