• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Septiembre 2020
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres de 8:00h - 14:00h
 • Duración:
  300 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull

Presentación

Els arquitectes de La Salle són formats en una arquitectura respectuosa, ben projectada i ben construïda gràcies al perfil dels professors, arquitectes i professionals de prestigi i amb una forma "diferencial" d´entendre l´arquitectura.

Requisitos

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Objetivos

La formació en Arquitectura es basa en l´aprenentatge del desenvolupament i la construcció de projectes.

Les àrees d´actuació de l´arquitecte són molt diverses: el disseny, la restauració i rehabilitació d´edificis i el seu entorn urbà, l´urbanisme, el paisatgisme, el disseny d´interiors i detalls constructius, el càlcul i disseny d´estructures i instal·lacions, etc.

Des de l´Escola d´Arquitectura es promou la relació personalitzada entre professor i alumne i es porta a l´estudiant a la realitat professional, fent que els projectes es desenvolupin fins a la fase d´execució.

El primer curs d´Enginyeria d´Edificació i d´Arquitectura és comú, el que t´ajudarà a decidir què vols continuar estudiant, sense canviar d´Universitat.

La formació en Arquitectura es basa en l´aprenentatge del desenvolupament i la construcció de projectes.

Les àrees d´actuació de l´arquitecte són molt diverses: el disseny, la restauració i rehabilitació d´edificis i el seu entorn urbà, l´urbanisme, el paisatgisme, el disseny d´interiors i detalls constructius, el càlcul i disseny d´estructures i instal·lac,

Programa

Semestre 1
Geometria descriptiva
Matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Construcció I
Física
Eines informàtiques I
Semestre 2
Geometria descriptiva
Matemàtiques
Expressió gràfica: Dibuix
Història: Introducció a l´arquitectura
Anàlisi arquitectònic
Semestre 3
Introducció a les estructures
Física II. Instal·lacions integrades
Fonaments de projectes
Expressió gràfica aplicada
construcció II
Semestre 4
Introducció a les estructures
Sistemes de representació I
Arquitectura del segle XX
Eines informàtiques II
Fonaments de projectes
Expressió gràfica aplicada
Semestre 5
La pervivència de l´arquitectura moderna
Estructures d´acer i formigó
Construcció III
Projectes I
Sistemes de representació II
Instal·lacions especials i de servei
Semestre 6
Estructures d´acer i formigó
Projectes I
Gestió urbanística
Sistemes de representació II
Introducció a l´urbanisme
Instal·lacions especials i de servei
Semestre 7
Geotècnia
Composició I
Projectes II
Urbanisme Taller I
Semestre 8
Pràctiques en empresa
Idioma modern
Posada en obra de les instal·lacions
Projectes II
Urbanisme Taller II
Semestre 9
Planejament
Projecte final de grau
Projectes III
Taller II
Mesuraments
Planificació i gestió
Semestre 10
Planejament
Projecte final de grau
Projectes III
Taller II
Composició II
Portafoli

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...