• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres de 8:00h - 14:00h
 • Duración:
  300 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  Els arquitectes de La Salle són formats en una arquitectura respectuosa, ben projectada i ben construïda gràcies al perfil dels professors, arquitectes i professionals de prestigi i amb una forma "diferencial" d´entendre l´arquitectura.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

  Objetivos

  La formació en Arquitectura es basa en l´aprenentatge del desenvolupament i la construcció de projectes.

  Les àrees d´actuació de l´arquitecte són molt diverses: el disseny, la restauració i rehabilitació d´edificis i el seu entorn urbà, l´urbanisme, el paisatgisme, el disseny d´interiors i detalls constructius, el càlcul i disseny d´estructures i instal·lacions, etc.

  Des de l´Escola d´Arquitectura es promou la relació personalitzada entre professor i alumne i es porta a l´estudiant a la realitat professional, fent que els projectes es desenvolupin fins a la fase d´execució.

  El primer curs d´Enginyeria d´Edificació i d´Arquitectura és comú, el que t´ajudarà a decidir què vols continuar estudiant, sense canviar d´Universitat.

  La formació en Arquitectura es basa en l´aprenentatge del desenvolupament i la construcció de projectes.

  Les àrees d´actuació de l´arquitecte són molt diverses: el disseny, la restauració i rehabilitació d´edificis i el seu entorn urbà, l´urbanisme, el paisatgisme, el disseny d´interiors i detalls constructius, el càlcul i disseny d´estructures i instal·lac,

  Programa

  Semestre 1
  Geometria descriptiva
  Matemàtiques
  Expressió gràfica: Dibuix
  Construcció I
  Física
  Eines informàtiques I
  Semestre 2
  Geometria descriptiva
  Matemàtiques
  Expressió gràfica: Dibuix
  Història: Introducció a l´arquitectura
  Anàlisi arquitectònic
  Semestre 3
  Introducció a les estructures
  Física II. Instal·lacions integrades
  Fonaments de projectes
  Expressió gràfica aplicada
  construcció II
  Semestre 4
  Introducció a les estructures
  Sistemes de representació I
  Arquitectura del segle XX
  Eines informàtiques II
  Fonaments de projectes
  Expressió gràfica aplicada
  Semestre 5
  La pervivència de l´arquitectura moderna
  Estructures d´acer i formigó
  Construcció III
  Projectes I
  Sistemes de representació II
  Instal·lacions especials i de servei
  Semestre 6
  Estructures d´acer i formigó
  Projectes I
  Gestió urbanística
  Sistemes de representació II
  Introducció a l´urbanisme
  Instal·lacions especials i de servei
  Semestre 7
  Geotècnia
  Composició I
  Projectes II
  Urbanisme Taller I
  Semestre 8
  Pràctiques en empresa
  Idioma modern
  Posada en obra de les instal·lacions
  Projectes II
  Urbanisme Taller II
  Semestre 9
  Planejament
  Projecte final de grau
  Projectes III
  Taller II
  Mesuraments
  Planificació i gestió
  Semestre 10
  Planejament
  Projecte final de grau
  Projectes III
  Taller II
  Composició II
  Portafoli

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...