Presentación

Informacions pràctiques

* El grau en Finances i Comptabilitat té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en ADE i en Economia.
* Aquest grau és una de les vies més adequades perquè l’alumnat obtinga, amb una sèrie de complements formatius i acadèmics posteriors, la qualificació i l’acreditació professional necessàries per a treballar en el camp de l’auditoria.
* Com a conseqüència de l’orientació laboral del grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris de pràctiques externes i un treball de fi de grau de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades. - Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

Requisitos

* Batxillerat amb les PAU superades.
* Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
* Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
* Titulació universitària.
* Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
* Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

Programa

Primer Curso:
Comptabilitat financera I
Dret mercantil
Estadística I
Fonaments de direcció d’empreses
Història econòmica
Incorporació a la universitat
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Principis d’economia (macroeconomia)
Principis d’economia (microeconomia)

Segundo Curso:
Anàlisi i valoració de la inversió empresarial
Comptabilitat de gestió
Comptabilitat financera II
Direcció general i estratègia d’empresa
Econometria
Economia espanyola i internacional
Estadística II
Màrqueting financer
Matemàtica financera
Assignatura optativa

Tercer Curso:
Anàlisi d’estats financers
Anàlisi i gestió bancària
Comptabilitat de grups empresarials
Comptabilitat pública i d’entitats sense ànim de lucre
Finançament de l’empresa
Fiscalitat de l’empresa
Mercats i actius de renda fixa
Mercats i actius de renda variable
Risc i assegurances
Sistema fiscal espanyol

Cuarto Curso:
Auditoria
Planificació i gestió financera
Assignatures optatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Optativas:
Anàlisi de gènere i aplicació de plans d’igualtat en l’entorn empresarial
Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies
Informàtica empresarial
Comptabilitat internacional
Control pressupostari i de gestió
Dret del treball i de la seguretat social
Economia valenciana
Empresa familiar
Finançament internacional de l’empresa
Govern corporatiu i responsabilitat social de l’empresa
Introducció a la tècnica actuarial
Mercats i actius derivats
Planificació fiscal i fiscalitat internacional
Política mediambiental en l’empresa
Valoració i adquisició d’empreses

Salidas profesionales

Els graduats i graduades en Finances i Comptabilitat reben una formació orientada a la inserció laboral que els permet desplegar la seua activitat professional tant en l’empresa privada com en l’administració pública i les organitzacions sense ànim de lucre. El perfil és especialment adequat per a respondre a les necessitats de gestió de les pimes, per a dedicar-se al camp de l’auditoria i a tots aquells àmbits relacionats amb serveis financers especialitzats: gestió i assessorament d’entitats financeres, assegurances, empreses consultores, empreses d’auditoria, departaments de comptabilitat, finances, costos, tresoreria, anàlisi i gestió de riscos i d’inversions, etc.

Competencias

El grau en Finances i Comptabilitat representa una novetat en els estudis oferts per la Universitat de València i és una titulació relativament recent a Espanya que respon a les necessitats generades per les transformacions de l’economia i l’empresa actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació molt estesa a les universitats europees i angloxasones. Així, el grau ofereix una formació de caràcter general en el món de l’empresa i l’economia, i de manera més concreta proporciona a l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat en el camp de les finances, la comptabilitat i la fiscalitat.

Publicidad

Ver otros estudios de...