Presentación

El Grau en Tècniques d’Aplicacions de Software té com a objectiu la formació de futurs professionals, en el camp de la informàtica. El seu enfocament és molt pràctic i professional perquè els graduats tinguin la capacitat d’aplicació immediata d’aquests coneixements en el món laboral.

Amb aquests estudis podràs treballar amb tecnologies d’internet, tecnologies mòbils, tecnologies d’emmagatzematge i gestió de la informació i desenvolupament de software i de sistemes.

Els alumnes tindran l’oportunitat de gestionar projectes integrals i basats en casos reals i actuals i beneficiar-se del coneixement interdisciplinar de les 4 àrees de coneixement que La Salle imparteix; Arquitectura, Enginyeries TIC, Direcció d’Empreses i Animació&VFX, tal i com es trobarà en el món laboral. La Salle Campus Barcelona aposta per una promoció humanística per formar professionals amb un alt compromís ètic i amb els valors necessaris per ser innovadors, per saber adaptar-se als canvis i liderar les transformacions d’una societat en continu desenvolupament.

El Grau en Tècniques d’Aplicacions de Software, a diferència dels Graus en Enginyeria en Informàtica, no se centra en les disciplines de l’enginyeria, les matemàtiques, la ciència i la gestió, sinó que s’ocupa de les qüestions metodològiques, tècniques i tecnològiques de la Informàtica des d’un punt de vista molt pràctic.

D’aquesta manera, el Grau pren com a objectiu l’assoliment de competències i coneixements específics que donen resposta a la demanda professional
actual, relacionada amb el desenvolupament d’aplicacions mòbils, la creació de webs, l’administració de sistemes, el suport tècnic i el màrqueting digital.

Dirigido

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.

Objetivos

Al Grau en Tècniques d’Aplicacions Software de La Salle et formaràs amb les eines metodològiques, tècniques i tecnològiques de la informàtica des d’un punt de vista molt pràctic. Treballaràs amb tecnologies d’Internet, tecnologies mòbils, tecnologies d’emmagatzematge i gestió de la informació i desenvolupament de software i de sistemes. Adquiriràs també formació en màrqueting digital.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...