• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  04/09/2017
 • Lugar:
  Edificio Lluçanés
  Barcelona 08022
  España
 • Horario:
  Dilluns a Divendres
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán
 • Titulación:
  Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  Aquesta enginyeria incideix en tots els aspectes de la gestió i la configuració de sistemes informàtics, així com en el desenvolupament d´aplicacions i la interacció de diferents plataformes, reforçant els continguts relatius a la administració i arquitectura dels sistemes infromàtics i de la infroamció.

  La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat.A Catalunya, durant el darrer curs acadèmic, 9 universitats oferien estudis en Enginyeria Informàtica, el que evidencia la demanda d´aquest professionals, però també que és important seleccionar la universitat on estudiar i que aquesta ofereixi la formació més actualitzada i diferenciada.

  Requisitos

  Pots accedir a aquest Grau:

  Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d´Accés a la Universitat (PAU).
  Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d´expedient). En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l´EEES.
  Si ja tens una titulació universitària. En cas d´haver cursat estudis universitaris a l´estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l´EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  Si has fet la prova d´accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  Si ets alumne de la Unió Europea o d´algun dels països o amb els que s´hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d´Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
  Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l´estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d´origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
  Si compleixes algun d´aquests requisits, pots iniciar el procés d´admissió de La Salle, propi per a cada grau.

  En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

  Objetivos

  L´enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És doncs, un professional que treballa amb les darreres tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l´activitat econòmica.

  Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs on line, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

  Programa

  1r semestre
  Business and Engineering
  Càlcul
  Disseny i usabilitat I
  Electrònica bàsica
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Àlgebra

  2n semestre
  Business and Engineering
  Càlcul
  Disseny i usabilitat I
  Electrònica bàsica
  Introducció als ordinadors
  Metodologia i tecnologia de la programació
  Àlgebra

  3r semestre
  Bases de dades
  Disseny i programació orientats a objectes
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Programació avançada i estructura de dades
  Projectes de programació
  Senyals i sistemes de transmissió
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Value Chain and Financial Economics
  Xarxes d´àrea local

  4t semestre
  Bases de dades
  Disseny i programació orientats a objectes
  Estadística i anàlisi matemàtica
  Programació avançada i estructura de dades
  Projectes de programació
  Senyals i sistemes de transmissió
  Sistemes digitals i microprocessadors
  Value Chain and Financial Economics
  Xarxes d´àrea local

  5è semestre
  Administració i disseny de sistemes
  Interconnexió de xarxes de dades
  Project Management
  Projectes Client/Servidor
  Sistemes operatius

  6è semestre
  Llenguatges de programació
  Organizational Management
  Projectes web
  Sistemes basats en el coneixement
  Sistemes operatius avançats
  Tecnologies en Perifèrics

  7è semestre
  Arquitectura de computadors
  Entrepreneurship and innovation
  Gràfics I
  Metodologia del software
  Mineria de dades
  Projectes en arquitectura distribuïda
  Pràctiques externes

  8è semestre
  Avenços en informàtica
  Corporate social responsibility
  Tendències tecnològiques
  Treball Final de Grau

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros estudios de...