Requisitos

Podrán acceder a la Universidad Pública de Navarra los estudiantes que se encuentren en alguna de estas situaciones:
• Quienes hayan cursado Bachillerato ó Bachillerato extranjero convalidable- y hayan superado la Selectividad (Prueba de Acceso a la Universidad)
• Los que hayan superado un Ciclo formativo de Grado Superior, módulos profesionales experimentales de nivel III o enseñanzas de formación profesional de segundo grado
• Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
• Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años
• Los estudiantes que hayan superado el PREU, Pruebas de Madurez o Bachilleratos cursados en planes de estudios anteriores al año 1953
• Los estudiantes que tengan una titulación universitaria
• Cumplir los requisitos para el acceso de mayores de 40 años (carecer de titulación académica y acreditar determinada experiencia profesional o laboral)

Programa

Primer Curso:
Gizarte antolaketa eta giza garapena
Kultura-aniztasuna, oinarrizko eskubideak berdintasuna eta hiritartasuna
Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurunea
Komunikatzeko trebetasunak eta IKT
Hezkuntza-erakundeak
Arteak eta ondare historikoa

Aukeratzeko:
Trebetasun Komunikatiboak Erkidegoko beste hizkuntzan (gaztelania)
Trebetasun Komunikatiboak Erkidegoko beste hizkuntzan (euskara)
Garapen ebolutiboa eta ikaskuntza

Aukeratzeko:
Atzerriko hizkuntza: Ingelesa
Atzerriko hizkuntza: Frantsesa
Irakasle lanbidea

Segundo Curso:
Gizartea, familia eta eskola inklusiboa
Haur eskolaren antolaketa
Aniztasuna eta erantzun psikopedagogikoa
Hezkuntza prozesu eta testuinguruen behaketa eta analisia

Aukeratzeko:
Atzerriko hizkuntza 2: Ingelesa
Atzerriko hizkuntza 2: Frantsesa

Hizkuntzaren didaktika
Eskola Praktikak 1
Hizkuntza eta eskola
Garapena musikaren eremuan eta autonomia motorraren eremuan
Matematika eta bere didaktika

Tercer Curso:
Natura ingurunearen didaktika
Gizarte ingurunearen didaktika
Matematikaren didaktika
Haur literaturaren didaktika
1. aukerakoa
Musikaren Didaktika
Plastikaren didaktika
Gorputz Adierazpenaren Didaktika

Aukeratzeko:
Atzerriko hizkuntzaren didaktika II haur hezkuntzan: ingelesa
Atzerriko hizkuntzaren didaktika II haur hezkuntzan: frantsesa

2. aukerakoa

Cuarto Curso:
Ingurune naturalaren eta sozialaren ikerketa
3. aukerakoa
4. aukerakoa
Praktikak
Eskola Praktikak 3
Gradu amaierako lanao

Publicidad

Ver otros estudios de...