• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Filología Clásica
 • Otras Convocatorias:

  Objetivos

  O Grao en Filoloxía Clásica ten como obxectivo conseguir que os futuros graduados alcancen un dominio efectivo das linguas latina e grega clásicas, a fluidez gramatical e capacidade de comprensión necesarias para ler textos clásicos gregos e latinos, o coñecemento das diferentes variantes das linguas grega e latina e o coñecemento teórico e profundo das súas correspondentes literaturas e dos contextos históricos e culturais en que estas xorden e se desenvolven.

  Programa

  Primeiro Curso
  Lingüística 1
  Lengua Latina 1
  Lengua Griega 1
  Lengua Francesa 1
  Lengua Inglesa 1
  Lengua Italiana 1
  Lengua Portuguesa 1
  Lengua Gallega 1
  Lengua Alemana 1
  Lengua Española 1
  Teoría y Crítica Literarias
  Lengua Latina 2
  Lengua Griega 2
  Lengua Francesa 2
  Lengua Inglesa 2
  Lengua Italiana 2
  Lengua Portuguesa 2
  Lengua Galega 2
  Lengua Alemana 2
  Lengua Española 2

  Segundo Curso
  Lingüística 2
  Conceptos fundamentales de Teoría Literaria y Literatura Comparada
  Textos Latinos 1
  Textos Griegos 1
  Literatura Griega 1
  Textos Latinos 2
  Textos Griegos 2
  Literatura Latina 1

  Terceiro Curso
  Textos Latinos 3
  Textos Griegos 3
  Lingüística Indoeuropea 1
  Lingüística Latina 1
  Textos Latinos 4
  Textos Griegos 4
  Lingüística Indoeuropea 2
  Lingüística Griega 1
  Curso Monográfico de Estudios Grecolatinos I
  Análisis Literario de Textos Griegos
  Curso Monográfico de Estudios Grecolatinos II
  Curso Monográfico de Latín 1

  Cuarto Curso
  Lingüística Griega 2
  Literatura Griega 2
  Lingüística Latina 2
  Textos Latinos 5
  Literatura Latina 2
  Curso Monográfico de Estudios Grecolatinos III
  Curso Monográfico de Latín 2
  Análisis Lingüistica de Textos Griegos
  Trabajo Fin de Grado

  Competencias

  O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Filoloxía Clásica, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

  *
  Textos gregos
  *
  Textos latinos
  *
  Lingüística grega
  *
  Lingüística latina
  *
  Literatura grega
  *
  Literatura latina
  *
  Historia de Grecia e Roma

  Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua grega e latina e de proporcionar unha formación básica nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

  Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio en Arte e Pensamento Grecorromanos e Lingüística Indoeuropea, nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...