• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2018
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Filología Clásica

Objetivos

O Grao en Filoloxía Clásica ten como obxectivo conseguir que os futuros graduados alcancen un dominio efectivo das linguas latina e grega clásicas, a fluidez gramatical e capacidade de comprensión necesarias para ler textos clásicos gregos e latinos, o coñecemento das diferentes variantes das linguas grega e latina e o coñecemento teórico e profundo das súas correspondentes literaturas e dos contextos históricos e culturais en que estas xorden e se desenvolven.

Programa

Primeiro Curso
Lingüística 1
Lengua Latina 1
Lengua Griega 1
Lengua Francesa 1
Lengua Inglesa 1
Lengua Italiana 1
Lengua Portuguesa 1
Lengua Gallega 1
Lengua Alemana 1
Lengua Española 1
Teoría y Crítica Literarias
Lengua Latina 2
Lengua Griega 2
Lengua Francesa 2
Lengua Inglesa 2
Lengua Italiana 2
Lengua Portuguesa 2
Lengua Galega 2
Lengua Alemana 2
Lengua Española 2

Segundo Curso
Lingüística 2
Conceptos fundamentales de Teoría Literaria y Literatura Comparada
Textos Latinos 1
Textos Griegos 1
Literatura Griega 1
Textos Latinos 2
Textos Griegos 2
Literatura Latina 1

Terceiro Curso
Textos Latinos 3
Textos Griegos 3
Lingüística Indoeuropea 1
Lingüística Latina 1
Textos Latinos 4
Textos Griegos 4
Lingüística Indoeuropea 2
Lingüística Griega 1
Curso Monográfico de Estudios Grecolatinos I
Análisis Literario de Textos Griegos
Curso Monográfico de Estudios Grecolatinos II
Curso Monográfico de Latín 1

Cuarto Curso
Lingüística Griega 2
Literatura Griega 2
Lingüística Latina 2
Textos Latinos 5
Literatura Latina 2
Curso Monográfico de Estudios Grecolatinos III
Curso Monográfico de Latín 2
Análisis Lingüistica de Textos Griegos
Trabajo Fin de Grado

Competencias

O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Filoloxía Clásica, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

*
Textos gregos
*
Textos latinos
*
Lingüística grega
*
Lingüística latina
*
Literatura grega
*
Literatura latina
*
Historia de Grecia e Roma

Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua grega e latina e de proporcionar unha formación básica nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio en Arte e Pensamento Grecorromanos e Lingüística Indoeuropea, nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

Publicidad

Ver otros estudios de...