Presentación

Metodologia

* Formació teòrica i pràctica clínica
* Treball i pràctiques en grups reduïts

Requisitos

* Proves d´accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
* Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: tots. Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. Admissió: Es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls dels CFGS preferents.
* Més grans de 25 anys. Opció preferent: Ciències de la Salut (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
* Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
* I altres tipus d’accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Programa

Primer Curso:
Anatomia
Fonaments de fisioteràpia
Biologia
Física
Bioquímica
Anatomia
Fisiologia
Valoració en FT
Anglès

Segundo Curso:
Biomecànica
Assistencia Sanitària Bàsica
Massoteràpia
Psicologia
Antropologia
Afeccions Medicoquirúrgiques
Atenció Lesions de l´aparell Locomotor
Cinesiteràpia
Teràpia Manual
Cadenes Musculars
Aplicació Agents Fisics
Patologia Traumatològica

Tercer Curso:
Legislació, salut pública i administració sanitària
Patologia Neurològica
Patologia Cardiorespiratòria
ATM
Fisioteràpia Neurológica
Pràcticum Clínic I
Fisioteràpia Cardiorespiratòria
Fisioteràpia Especialitats clíniques
Fisioteràpia Reumatològica
Metodologia
Pràcticum Clínic I

Cuarto Curso:
Prácticum Clínic II
Treball de Grau
Optatives
Reconeixement de crèdits

Optativas:
*Fisioveterinaria
*Hidroteràpia
*Lengua Francesa
*Psicomotricitat
*Teràpies Holístiques en fisioteràpia
*Òrtesis i pròtesis
*Fisioteràpia en l´activitat física i l´esport
*Pedagogia del moviment

Salidas profesionales

* Mútues d´assegurances
* Mútues d´accidents
* Hospitals generals
* Hospitals especialitzats
* Centres de rehabilitació
* Atenció primària
* Escoles d´educació especial
* Àmbit de la veterinària
* Residències geriàtriques
* Centres sociosanitaris
* Centres hidrotermals
* Fisioestètica

Publicidad

Ver otros estudios de...