• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2018
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

Presentación

A titulación ofrece os seguintes itinerarios:

*
Lingua e Literatura Alemás
*
Lingua e Literatura Francesas
*
Lingua e Literatura Italianas
*
Lingua Portuguesa e Literaturas Lusófonas
*
Filoloxía Románica

Objetivos

O Grao en Linguas e Literaturas Modernas ten por obxecto formar graduados que dominen coñecementos, métodos científicos e recursos de análise para o estudo avanzado lingüístico e literario da lingua alemá, francesa, italiana ou portuguesa, ou do bloque románico no seu conxunto, e das literaturas e culturas correspondentes.

Programa

Primeiro Curso
Lingüística 1
Lengua Española 1
Lengua Alemana 1
Lengua Francesa 1
Lengua Inglesa 1
Lengua Italiana 1
Lengua Portuguesa 1
Lengua Gallega 1
Lengua Griega 1
Lengua Latina 1
Teoría y Crítica Literarias
Lengua Española 2
Lengua Alemana 2
Lengua Francesa 2
Lengua Inglesa 2
Lengua Italiana 2
Lengua Portuguesa 2
Lengua Gallega 2
Lengua Griega 2
Lengua Latina 2

Segundo curso
Lingüística 2
Conceptos Fundamentales de Teoría Literaria e Literatura Comparada
Conceptos Fundamentales de Teoría Literaria e Literatura Comparada

Terceiro curso
Cuarto curso
Trabajo fin de grado

Competencias

Cada un deles itinerarios ten como núcleo un Maior, formado por 20 materias de seis créditos agrupadas en módulos.
Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial da lingua correspondente ao itinerario elixido e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

Publicidad

Ver otros estudios de...