• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Lenguas y Literaturas Modernas
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  A titulación ofrece os seguintes itinerarios:

  *
  Lingua e Literatura Alemás
  *
  Lingua e Literatura Francesas
  *
  Lingua e Literatura Italianas
  *
  Lingua Portuguesa e Literaturas Lusófonas
  *
  Filoloxía Románica

  Objetivos

  O Grao en Linguas e Literaturas Modernas ten por obxecto formar graduados que dominen coñecementos, métodos científicos e recursos de análise para o estudo avanzado lingüístico e literario da lingua alemá, francesa, italiana ou portuguesa, ou do bloque románico no seu conxunto, e das literaturas e culturas correspondentes.

  Programa

  Primeiro Curso
  Lingüística 1
  Lengua Española 1
  Lengua Alemana 1
  Lengua Francesa 1
  Lengua Inglesa 1
  Lengua Italiana 1
  Lengua Portuguesa 1
  Lengua Gallega 1
  Lengua Griega 1
  Lengua Latina 1
  Teoría y Crítica Literarias
  Lengua Española 2
  Lengua Alemana 2
  Lengua Francesa 2
  Lengua Inglesa 2
  Lengua Italiana 2
  Lengua Portuguesa 2
  Lengua Gallega 2
  Lengua Griega 2
  Lengua Latina 2

  Segundo curso
  Lingüística 2
  Conceptos Fundamentales de Teoría Literaria e Literatura Comparada
  Conceptos Fundamentales de Teoría Literaria e Literatura Comparada

  Terceiro curso
  Cuarto curso
  Trabajo fin de grado

  Competencias

  Cada un deles itinerarios ten como núcleo un Maior, formado por 20 materias de seis créditos agrupadas en módulos.
  Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial da lingua correspondente ao itinerario elixido e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

  Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...