• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultat de Farmàcia.
  Valencia / València
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Valenciano e Inglés
 • Titulación:
  Grado en Nutrición Humana y Dietética
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  Aquest grau forma professionals capacitats per al desenvolupament d’activitats orientades a l’alimentació i la nutrició de les persones o dels col·lectius en diverses situacions fi siològiques i/o patològiques, d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dieteticonutricional quan calga, inclosos els principis deontològics i legals que permeten exercir la pràctica professional amb autonomia, consciència de renovació dels coneixements i capacitat de col·laboració amb altres professionals de l’àmbit sanitari.

  Requisitos

  REQUISITS D’ACCÉS
  ¬ Batxillerat amb les PAU superades.
  ¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
  ¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
  ¬ Titulació universitària.
  ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països
  amb conveni, amb credencial d’accés.
  Estudis no comunitaris homologats
  amb PAU superades.

  Programa

  1r curs
  Biologia General
  Bioquímica I
  Estadística
  Fisiologia d’Aparells i Sistemes
  Fisiologia General
  Física
  Psicologia
  Química General
  Química Orgànica
  Micriologia Alimentària
  2n curs
  Bioquímica II
  Alimentació i Cultura
  Bases de la Tecnologia d’Aliments
  Bromatologia
  Dietètica I
  Documentació i Metodologia Científi ca
  Nutrició
  Patologia Molecular
  Química dels Aliments
  3r curs
  Dietètica II
  Dietoteràpia
  Economia i Empresa
  Fisiatologia
  Legislació Alimentària i Deontologia
  Parasitologia Alimentària
  Patologia Nutricional
  Salut Pública
  Tecnologia Culinària
  Toxicologia Alimentària
  4t curs
  Higiene Alimentària
  Farmacologia
  Nutrició Comunitària
  15 crèdits en assignatures tatives
  Pràctiques externes
  Treball de fi de grau

  Competencias

  El dietista nutricionista, reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica, té capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o d’un grup, des dels àmbits d’actuació següents: la nutrició en la salut i en la malaltia, el consell dietètic, la investigació i la docència, la salut pública des dels organismes governamentals, les empreses del sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva i social.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...