• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2018
 • Lugar:
  Facultat de Farmàcia.
  Valencia / València
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Valenciano e Inglés
 • Titulación:
  Grado en Nutrición Humana y Dietética

Presentación

Aquest grau forma professionals capacitats per al desenvolupament d’activitats orientades a l’alimentació i la nutrició de les persones o dels col·lectius en diverses situacions fi siològiques i/o patològiques, d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dieteticonutricional quan calga, inclosos els principis deontològics i legals que permeten exercir la pràctica professional amb autonomia, consciència de renovació dels coneixements i capacitat de col·laboració amb altres professionals de l’àmbit sanitari.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països
amb conveni, amb credencial d’accés.
Estudis no comunitaris homologats
amb PAU superades.

Programa

1r curs
Biologia General
Bioquímica I
Estadística
Fisiologia d’Aparells i Sistemes
Fisiologia General
Física
Psicologia
Química General
Química Orgànica
Micriologia Alimentària
2n curs
Bioquímica II
Alimentació i Cultura
Bases de la Tecnologia d’Aliments
Bromatologia
Dietètica I
Documentació i Metodologia Científi ca
Nutrició
Patologia Molecular
Química dels Aliments
3r curs
Dietètica II
Dietoteràpia
Economia i Empresa
Fisiatologia
Legislació Alimentària i Deontologia
Parasitologia Alimentària
Patologia Nutricional
Salut Pública
Tecnologia Culinària
Toxicologia Alimentària
4t curs
Higiene Alimentària
Farmacologia
Nutrició Comunitària
15 crèdits en assignatures tatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Competencias

El dietista nutricionista, reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica, té capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o d’un grup, des dels àmbits d’actuació següents: la nutrició en la salut i en la malaltia, el consell dietètic, la investigació i la docència, la salut pública des dels organismes governamentals, les empreses del sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva i social.

Publicidad

Ver otros estudios de...