• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultat de Geografi a i Història.
  Valencia / València
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Valenciano e Inglés
 • Titulación:
  Grado en Información y Documentación
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  La persona graduada en Informació i Documentació coneix els principis teòrics i les tècniques necessàries per cercar, organitzar i avaluar la informació, a més de comprendre com planifi car els sistemes, les unitats i els serveis dedicats a la informació. També aplica i utilitza les tecnologies de la informació i coneix els processos de producció i difusió de la informació.

  Requisitos

  REQUISITS D’ACCÉS
  ¬ Batxillerat amb les PAU superades.
  ¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
  ¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
  ¬ Titulació universitària.
  ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
  ¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

  Programa

  1r curs
  Regulació d’Organitzacions
  Historia de la Producció Documental i Bibliogràfi ca
  Introducció a les Ciències del Comportament
  Història de la Transmissió i la Conservació
  dels Textos
  Introducció a l’Anàlisi Estadística i Processament
  de Dades
  Gestió d’Organitzacions
  Informàtica I
  Informàtica II
  Introducció a Informació i Documentació
  Unitats i Sistemes d’Informació Documental
  2n curs
  Arxivística I
  Sistemes de Representació de la Informació
  i del Coneixement
  Gestió de Recursos en Unitats d’Informació
  Catalogació General
  Fonts, Recursos i Serveis d’Informació
  Arxivística II
  Catalogació Automatitzada
  Fonts d’Informació Especialitzades
  Automatització de Centres
  Arquitectura de la Informació en el web
  3r curs
  Bases de Dades
  Bibliometria
  Estudis de Conducta Informativa i Necessitats
  d’Informació
  Llenguatges Documentals
  Tècniques Historiogràfi ques d’Investigació
  Documental
  Descripció de Documents d’Arxiu
  Avaluació de Sistemes d’Informació
  Sistemes de Gestió Documental
  Tècniques d’Indexació i Resum
  Tècniques d’Investigació en Documentació
  4t curs
  Història del Llibre

  Competencias

  Aquest grau forma professionals capaços de seleccionar, gestionar, organitzar i preservar la informació i la documentació perquè puga ser utilitzada pels usuaris en la presa de decisions, independentment del lloc on estiga dipositada físicament o del format i suport.
  El centre o servei des del qual gestiona i serveix aquesta informació a la resta de la comunitat pot ser una biblioteca, un centre d’informació i documentació, un arxiu, o una empresa de gestors de continguts, etc., tant en l’àmbit de les administracions públiques com en el sector privat.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...