• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Lengua y Literatura españolas
 • Otras Convocatorias:

  Objetivos

  O Grao en Lingua e Literatura Españolas é unha titulación científica e humanística que ten como obxectivo principal a análise lingüística do español e o estudo da produción literaria española e latinoamericana, os seus procesos de creación e recepción, así como a súa contribución social dentro da Historia da Cultura.

  Programa

  Primeiro Curso
  Lingüística 1
  Lengua Española 1
  Lengua Alemana 1
  Lengua Francesa 1
  Lengua Inglesa 1
  Lengua Italiana 1
  Lengua Portuguesa 1
  Lengua Gallega 1
  Lengua Griega 1
  Lengua Latina 1
  Teoría y Crítica Literarias
  Lengua Española 2
  Lengua Alemana 2
  Lengua Francesa 2
  Lengua Inglesa 2
  Lengua Italiana 2
  Lengua Portuguesa 2
  Lengua Gallega 2
  Lengua Griega 2
  Lengua Latina 2
  Introducción a la historia de la literatura española
  Literatura española medieval : Desde sus orígenes al siglo XIV

  Segundo curso
  Lingüística 2
  Conceptos fundamentales de Teoría Literaria y Literatura Comparada
  Gramática Española 1: Clases de palabras
  Fonética y Fonología del Español
  Literatura Española del siglo XV y poesía del siglo XVI
  Gramática Española 2 : Sintaxis
  Literatura española del siglo XVI: Prosa y Teatro
  Literatura española del siglo XVII: Teatro y Prosa

  Terceiro curso
  Fonética y Fonología históricas del Español
  Literatura española del siglo XVII : poesía
  Literatura Hispanoamericana hasta el siglo XIX
  Análisis del discurso
  Gramática Española 3 : Morfología
  Literatura española : Ilustración y Romanticismo
  Enseñanaza del español como lengua extranjera
  Textos de literatura española 1
  Curso monográfico de lingüística española
  Textos de literatura española 2

  Cuarto curso
  Gramática histórica del Español
  Lexicología y Lexicografía del Español
  Literatura española : del Realismo a la Generación de 1914
  Literatura Hispanoamericana del siglo XX
  Diacronía de la gramática y del discurso
  Literatura española : de las Vanguardias al siglo XXI
  Español de América
  Comentario literario de textos hispánicos
  Variación y cambio de la lengua española
  Textos de literatura española 3
  Trabajo Fin de Grado

  Competencias

  O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Lingua e Literatura Españolas, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

  *
  Lingua española
  *
  Historia da lingua española
  *
  Literatura española clásica e os seus fundamentos
  *
  Literatura española contemporánea e os seus fundamentos
  *
  Literatura hispanoamericana

  Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua española e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

  Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...