• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2018
 • Lugar:
  Facultade de Filoloxía
  Avda. Castelao, s/n. Campus norte
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español, Catalán, Inglés, Gallego, Portugués...
 • Titulación:
  Grado en Lengua y Literatura españolas

Objetivos

O Grao en Lingua e Literatura Españolas é unha titulación científica e humanística que ten como obxectivo principal a análise lingüística do español e o estudo da produción literaria española e latinoamericana, os seus procesos de creación e recepción, así como a súa contribución social dentro da Historia da Cultura.

Programa

Primeiro Curso
Lingüística 1
Lengua Española 1
Lengua Alemana 1
Lengua Francesa 1
Lengua Inglesa 1
Lengua Italiana 1
Lengua Portuguesa 1
Lengua Gallega 1
Lengua Griega 1
Lengua Latina 1
Teoría y Crítica Literarias
Lengua Española 2
Lengua Alemana 2
Lengua Francesa 2
Lengua Inglesa 2
Lengua Italiana 2
Lengua Portuguesa 2
Lengua Gallega 2
Lengua Griega 2
Lengua Latina 2
Introducción a la historia de la literatura española
Literatura española medieval : Desde sus orígenes al siglo XIV

Segundo curso
Lingüística 2
Conceptos fundamentales de Teoría Literaria y Literatura Comparada
Gramática Española 1: Clases de palabras
Fonética y Fonología del Español
Literatura Española del siglo XV y poesía del siglo XVI
Gramática Española 2 : Sintaxis
Literatura española del siglo XVI: Prosa y Teatro
Literatura española del siglo XVII: Teatro y Prosa

Terceiro curso
Fonética y Fonología históricas del Español
Literatura española del siglo XVII : poesía
Literatura Hispanoamericana hasta el siglo XIX
Análisis del discurso
Gramática Española 3 : Morfología
Literatura española : Ilustración y Romanticismo
Enseñanaza del español como lengua extranjera
Textos de literatura española 1
Curso monográfico de lingüística española
Textos de literatura española 2

Cuarto curso
Gramática histórica del Español
Lexicología y Lexicografía del Español
Literatura española : del Realismo a la Generación de 1914
Literatura Hispanoamericana del siglo XX
Diacronía de la gramática y del discurso
Literatura española : de las Vanguardias al siglo XXI
Español de América
Comentario literario de textos hispánicos
Variación y cambio de la lengua española
Textos de literatura española 3
Trabajo Fin de Grado

Competencias

O núcleo da titulación está constituído polo Maior en Lingua e Literatura Españolas, que está formado por 20 materias de 6 créditos agrupadas nos seguintes módulos:

*
Lingua española
*
Historia da lingua española
*
Literatura española clásica e os seus fundamentos
*
Literatura española contemporánea e os seus fundamentos
*
Literatura hispanoamericana

Por outra parte, o Módulo de Formación Básica, ademais de homoxeneizar o nivel inicial de lingua española e de proporcionar unha formación básica nunha segunda e nunha terceira lingua, está concibido para proporcionar os coñecementos e as ferramentas metodolóxicas necesarios para abordar, en xeral, o estudo das linguas e das literaturas.

Finalmente, a través dos Módulos Complementario e Optativo os estudantes poderán adquirir unha formación de nivel básico ou medio nunha segunda e mesmo nunha terceira lingua e a súa literatura, en Lingüística Xeral, en Teoría da Literatura ou en Filoloxía Románica, ou ben combinar a formación inicial nunha destas disciplinas coa profundización nos contidos estudados no Maior.

Publicidad

Ver otros estudios de...