Presentación

Els graduats i les graduades en Periodisme són professionals preparats culturalment, humanísticament i tècnicament per exercir la seua funció d’intèrpret de la realitat social a l’hora de concebre, articular, produir, gestionar, analitzar i dirigir tot tipus de mitjans, programes i productes en qualsevol
suport tècnic, mitjà, sistema o àmbit de l’activitat informativa.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent .
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

Programa

1r curs
Documentació Comunicativa
Història de la Comunicació
Institucions Polítiques Contemporànies
Introducció a l’Economia Actual
Història del Món Actual
Societat Actual
Expressió Oral i Escrita per a Mitjans
de Comunicació I
Agències d’Informació
Gèneres Informatius
Tecnologies de la Comunicació I
2n curs
Dret de la Comunicació
Teories de la Comunicació
Expressió Oral i Escrita per a Mitjans
de Comunicació II
Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals
Gèneres Interpretatius
Història de la Comunicació Social al País Valencià
Periodisme Digital
Tecnologies de la Comunicació II
Teoria i Història del Periodisme I
3r curs
Gabinets de Premsa i Comunicació Corporativa
Gèneres Periodístics d’inió
Informatius de Televisió i Tècniques de Locució
i Presentació
Magazín Informatiu en Ràdio
Organització i Producció de Diaris i Disseny Gràfi c
i Infografi a
Periodisme Econòmic i el seu Tratacment
Periodisme Local i Comarcal
Periodisme Polític i el seu Tractament
Periodisme de Societat i Cultura
Teoria i Història del Periodisme II
4t curs
Divulgació d’Informació Científi ca i Tecnològica
Periodisme de Ciència i Tecnologia i el seu Tractament

Salidas profesionales

La persona graduada en Periodisme estarà capacitada per desenvolupar una àmplia gamma de professions que poden agrupar-se en quatre grans àrees:
¬ Redactor/a d’informació periodística en qualsevol tipus de mitjà.
¬ Redactor/a o responsable de premsa o comunicació institucional.
¬ Investigador/a docent i consultor/a de comunicació.
¬ Gestor/a de portals i editor/a de continguts digitals.

Publicidad

Ver otros estudios de...